Tin mới

Cà Mau: Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Bình nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Trong hai ngày 17 và 18/6, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thới Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” diễn ra thành công tốt đẹp.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử  53 vị tham gia Uỷ ban MTTQ huyện Thới  Bình khoá XI, nhiệm kỳ 2024-2029. 

Thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào lớn như: cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; vận động Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ cứu trợ, Quỹ phòng chống dịch Covid-19, các chương trình an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện, nâng cao, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy trong tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Uỷ ban MTTQ huyện, công tác mặt trận tại địa phương nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề ra những mục tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, mục tiêu chung trong nhiệm kỳ này là địa phương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên. Tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh về các khu dân cư. Thực hiện tốt quyền làm chủ của Nhân dân và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “Cùng với sự phát triển của huyện, MTTQ các cấp luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đã đạt được những thành tích rất đáng trân trọng. Trong quá trình hoạt động, địa phương luôn hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội”.

Ông Huỳnh Quốc Hoàng, Bí thư Huyện uỷ huyện Thới Bình, lưu ý thời gian tới Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung nghiên cứu, tìm ra phương pháp phù hợp nhất, dễ thực hiện nhất và hiệu quả nhất để tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, tập hợp, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội đã hiệp thương dân chủ cử  53 vị tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thới  Bình khoá XI, nhiệm kỳ 2024-2029.  Đại hội cũng đã hiệp thương cử 14 vị tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình khoá XI hiệp thương cử 4 vị tham gia Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Ông Nguyễn Hoàng Lượng giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo Báo Cà Mau

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản