Cà Mau: Mặt trận các cấp phấn đấu giúp đỡ 870 hộ thoát nghèo bền vững

(Mặt trận) -Sáng 4/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ X, khoá IX, nhiệm kỳ 2019 -2024, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Sơn La: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát Nghị quyết Tỉnh ủy, chỉ đạo của Trung ương thực hiện điều hành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Tỉnh ủy giao đạt kết quả tốt.

Chương trình thống nhất hành động năm 2023 nhất là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết và triển khai các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên được sát với từng địa phương, làm nổi bật, tạo lòng tin và sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

MTTQ và các tổ chức thành viên đoàn kết tập hợp lực lượng, tạo sự đồng thuận cao của xã hội, chăm lo cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, khó khăn, thành phần yếu thế trong xã hội giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững, từ đó tạo niềm tin với nhân dân. Các chương trình, các phong trào do MTTQ phụ trách đã và đang thực hiện được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân công tác kiểm tra, giám sát đang triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bộ máy tổ chức của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên được củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là ở cơ sở. Thông qua các hình thức, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tuyên truyền 9.824 cuộc, có 409.594 lượt người dự; tổ chức 6 cuộc tập huấn công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh vận động được hơn 40 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt hơn 7,5 tỷ đồng, vật chất quy ra tiền hơn 33 tỷ đồng.

Hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh đăng ký năm 2023, giúp đỡ 870 hộ thoát nghèo bền vững (440 hộ nghèo, 336 hộ cận nghèo và 94 hộ mới thoát nghèo) phấn đấu thực hiện 92 ấp, khóm xóa trắng hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng được 898 mô hình. Trong đó, có 152 mô hình về môi trường; 89 mô hình về an toàn thực phẩm; 129 mô hình về an toàn giao thông; 193 mô hình về xây dựng nông thôn mới; 24 mô hình về xây dựng đô thị văn minh; 49 mô hình về an ninh trật tự; 61 mô hình về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; 26 mô hình về phát triển kinh tế; 34 mô hình về giảm nghèo; 3 mô hình về vận động xây dựng Tổ hợp tác; 105 mô hình về Tự hào dùng hàng Việt và 33 mô hình khác. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì giám sát 115 cuộc; trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát 9 cuộc.

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, MTTQ các huyện, thành phố nâng cao chất lượng và nhân rộng được 105 mô hình “Tự hào dùng hàng Việt”; phối hợp tổ chức 8 hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh, có 430 lượt doanh nghiệp tham gia với khoảng 775 gian hàng, thu hút được khoảng 165.500 lượt khách đến tham quan mua sắm, với doanh thu hơn 23 tỷ đồng.

MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, của địa phương. Hầu hết các chương trình, các phong trào do MTTQ phụ trách đã và đang thực hiện được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát đang triển khai thực hiện có hiệu quả.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị đến các cấp, các cơ quan chức năng theo quy định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã chủ trì giám sát 103 lượt về giám sát thực hiện chế độ chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên đán, đề án giảm nghèo tại địa phương, kết quả xây dựng nông thôn mới,…

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân trao bằng khen cho đại diện các tập thể, cá nhân. 

Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện ghi nhận kết quả mà Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp địa bàn tỉnh đã đạt được. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để nâng cao chất lượng trong công tác; tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và vùng nghèo, quá trình thực hiện hết sức minh bạch, công khai, chặc chẽ; tích cực làm nồng cốt, chủ công trong các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động theo hướng có lợi cho nhân dân,... 

Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 19 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 17 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 20 năm phối hợp, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2003 - 2023.

THÀNH ĐỐNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản