Tin mới

Cà Mau: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,02%

(Mặt trận) -Theo ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, năm 2018, MTTQ các cấp đã nhận giúp đỡ 4.776 hộ nghèo, kết quả giảm 3.113 hộ; năm 2019 tiếp tục nhận hỗ trợ, giúp đỡ 3.956 hộ nghèo; năm 2020 đăng ký giúp đỡ 3.325 hộ nghèo.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Từ đó, góp phần cùng với tỉnh hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm còn 2,02% vào cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo, các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục duy trì và đẩy mạnh.

Riêng trong năm 2019, vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh được hơn 57 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; phối hợp với các tổ chức thành viên và các ban, ngành có liên quan làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công và hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 22; Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ…  từ đó hình thành nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. 

GIANG THANH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản