Cà Mau: Tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Ngày 20/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp; thành viên Ban Phát triển ấp, khóm và một số cá nhân tiêu biểu ở ấp, khóm trên địa bàn phường Tân Thành (TP Cà Mau).

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở hiệp y các nội dung thực hiện giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên, đối với nội dung đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị (tiêu chí số 18 trong xây dựng nông thôn mới; tiêu chí số 9 trong xây dựng đô thị văn minh).

Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì vận động, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia góp ý xây dựng, với chi bộ, cán bộ đảng viên, góp ý với các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư.

Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, nhất là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Chủ trì cùng các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức các hoạt động đối thoại giữa chính quyền, các ngành và người dân; nhân rộng mô hình "Lắng nghe ý kiến của nhân dân"; phản ánh kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền cùng cấp; giám sát việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của nhân dân của các cơ quan chức năng.

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì vận động nhân dân tích cực đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phản ánh, tố giác về tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ công chức các cơ quan nhà nước, hoạt động kinh doanh trái pháp luật của doanh nghiệp với Ủy ban MTTQ Việt Nam hoặc các cơ quan thẩm quyền; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.

Các tổ chức thành viên khác tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên tham gia các hoạt động của tổ chức; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức; phản ánh kiến nghị của đoàn viên, hội viên đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cung cấp để tổng hợp phản ánh đến cơ quan chức năng.

THÀNH ĐỒNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản