Tin mới

Cà Mau: Thông qua danh sách sơ bộ 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Mặt trận) - Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

 Quang cảnh buổi hiệp thương lần 2 ở Cà Mau.

Trên cơ sở thỏa thuận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 1 về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và điều chỉnh lần thứ 1 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tiến hành phân bổ cho 17 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cơ cấu được cụ thể sau: Đại biểu nữ là 8 người, chiếm tỷ lệ 44,44%; đại biểu ngoài Đảng là 2 người, chiếm tỷ lệ 11,11%; đại biểu trẻ tuổi 4 đại biểu, chiếm tỷ lệ 22,22%; đại biểu tái cử 2 người, chiếm tỷ lệ 11,11%.

Qua quá trình thực hiện các bước theo quy định pháp luật về bầu cử, UBBC tỉnh đã họp bàn giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản của 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; trong đó, có 01 người nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ cơ sở trên, Ban Thường trực lập danh sách 18 người ứng cử để hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng đại biểu Quốc hội khóa XV gửi lấy ý kiến nơi cư trú.

Qua thảo luận, đại biểu tại hội nghị đã thống nhất với báo cáo tình hình và kết quả các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử và danh sách sơ bộ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lập và trình trước hội nghị. Tổng số người được lập danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội là 18 người.

Hội nghị giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành các bước tổ chức hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử, tự ứng cử trong thời gian từ 22/3 đến ngày 13/4/2021.

Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên cơ sở thỏa thuận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 1 về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và điều chỉnh lần thứ nhất của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành phân bổ cho 67 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 125 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 được tổ chức cùng ngày, qua thảo luận, đại biểu hội nghị đã thống nhất với báo cáo tình hình và kết quả các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử và danh sách sơ bộ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lập và trình trước hội nghị.

Tổng số người được lập danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 120 người, trong đó có 1 người tự ứng cử với cơ cấu kết hợp là đại biểu phụ nữ là 48 người, chiếm tỷ lệ 39,34%; đại biểu ngoài Đảng là 18 người, chiếm tỷ lệ 14,75%; đại biểu trẻ tuổi là 40 đại biểu, chiếm tỷ lệ 32,78%%; đại biểu là người dân tộc thiểu số 8 người, chiếm tỷ lệ 6,6%; đại biểu tôn giáo 8 người chiếm tỷ lệ 6,4%.

Hội nghị giao cho Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tiến hành các bước tổ chức hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử, tự ứng cử trong thời gian từ 22/3 đến ngày 13/4/2021.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện cho biết: Đến giờ này, công tác bầu cử đã tiến hành được 7/16 đầu công việc lớn, còn 09 đầu công việc đến ngày 23/5 và 02 đầu công việc sau ngày 23/5/2021. Từ khi thực hiện công tác bầu cử đến nay các ngành liên quan trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng luật, bám sát các quy định. Đồng thời, yêu cầu các địa phương, đơn vị lưu ý tiếp tục thực hiện bám sát lịch tiến độ công việc để thực hiện các nội dung bầu cử; nắm chặt nội dung, làm kỹ chương trình các cuộc hội nghị tiếp theo để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản