Cà Mau: Triển khai hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa triển khai hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Sông Hinh (Phú Yên): Xây 223 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 2 học tập và làm theo gương Bác

Đức Trọng (Lâm Đồng): Phát động ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’ năm 2023

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau hướng dẫn về văn kiện đại hội; công tác nhân sự; cơ cấu, thành phần đại biểu, số lượng đại biểu chính thức, số lượng, cơ cấu thành phần đoàn chủ tịch, thời gian Đại hội và việc hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội cấp trên trực tiếp; chương trình Đại hội, hội nghị Ban công tác Mặt trận, trang trí, tuyên truyền Đại hội.

Đối với hội nghị Ban công tác Mặt trận ở ấp, khóm được tổ chức trước ít nhất 15 ngày so với thời gian diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã. Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã không quá 01 ngày, hoàn thành trong tháng 4/2024. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất, phối hợp chọn xã Hồ Thị Kỹ, huyện Thới Bình để chỉ đạo điểm và dự kiến tổ chức đại hội vào cuối năm 2023, sau đó, rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn tỉnh.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chọn xã Hồ Thị Kỹ, huyện Thới Bình và thành phố Cà Mau để tổ chức Đại hội MTTQ điểm cấp xã và cấp huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện thời gian Đại hội không quá 2 ngày, hoàn thành trong tháng 6/2024. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất, phối hợp chọn thành phố Cà Mau để chỉ đạo điểm và dự kiến tổ chức đại hội vào đầu Quý II/2024, sau đó, rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn tỉnh. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 -2029 dự kiến tổ chức trong tháng 8/2024.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ trình cấp ủy Đảng cùng cấp xem xét duyệt công tác chuẩn bị Đại hội; sau khi cấp ủy Đảng cùng cấp duyệt xong văn kiện, nhân sự Đại hội thì Ban Thường trực cấp Đại hội báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp cho ý kiến.

Để thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ, các văn bản của các cấp triển khai lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện triển khai thực hiện tốt các công việc sau như: Tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp có văn bản lãnh đạo Đại hội; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đại hội ở cấp mình và hướng dẫn cho cấp xã thực hiện việc xây dựng báo cáo chính trị, Đề án nhân sự và các văn bản liên quan để triển khai, tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam.

Về nội dung, cách thức tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ sở; cụ thể hóa các nội dung để tổ chức thực hiện theo quy định. Lựa chọn và chỉ đạo Đại hội điểm ở cấp xã để rút kinh nghiệm trong tổ thức thực hiện, đồng thời phân công các thành viên trong Ban Thường trực theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn. Phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước trong và sau Đại hội; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X và thực hiện thông tin, báo cáo theo quy định.

NGUYÊN DU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản