Tin mới

Cà Mau: Xây dựng, sữa chữa 9.296 căn nhà Đại đoàn kết

(Mặt trận) -Theo ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, từ năm 2011 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” gần 223 tỷ đồng; vận động xây dựng và sửa chữa 9.296 căn nhà đại đoàn kết, 581 căn nhà tình nghĩa, xây dựng 918 cây cầu giao thông nông thôn, giúp đỡ 3.566 hộ nghèo về sản xuất…

TP.Cần Thơ:Nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thuận Nam: Chăm lo đời sống cho người nghèo

Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường chăm lo đời sống nhân dân

Theo đó, năm 2019, Mặt trận tỉnh đã giúp đỡ 758 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo và giúp được 53 hộ nghèo chuyển lên cận nghèo. Năm 2020, hệ thống Mặt trận các cấp đăng ký giúp đỡ 878 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo và 75 hộ thoát nghèo bền vững.

Hiện nay, Mặt trận tỉnh đang tập trung tạo điều kiện, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn hoặc hỗ trợ vốn để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

NHÃ PHƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản