Tin mới

Các địa phương công bố kết quả bầu cử

(Mặt trận) - Trong hai ngày 26, 27/5, Ủy ban bầu cử các tỉnh Lạng Sơn, Bình Thuận, Hậu Giang, Bình Dương, Quảng Ninh đã công bố kết quả sơ bộ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

Lạng Sơn: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2024 – 2029

Hướng dẫn cử tri cao tuổi bỏ phiếu bầu cử tại Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN) 

Trong hai ngày 26, 27/5, Ủy ban bầu cử các tỉnh Lạng Sơn, Bình Thuận, Hậu Giang, Bình Dương đã công bố kết quả sơ bộ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lạng Sơn có 4.335 đại biểu trúng cử

Theo Báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn ngày 26/5 về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Lạng Sơn có 4.335 đại biểu trúng cử, trong đó có 1.201 đại biểu nữ.

Cụ thể, có 6/6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 1 nữ; 55/55 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 360/360 người đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 3.914/3.962 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, với số đại biểu nữ tương ứng là 17, 115 và 1.068 người.

Trước đó, ngày 23/5, Lạng Sơn có 571.347 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,99% cử tri toàn tỉnh.

Kết quả sơ bộ có 571.212 phiếu bầu đại biểu Quốc hội, trong đó có 99,37% phiếu hợp lệ; 571.269 phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, trong đó có 98,8% phiếu hợp lệ; có 567.572 phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, trong đó 98,93% phiếu hợp lệ; 555.439 phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, trong đó có 98,52% phiếu hợp lệ.

Ông Nguyễn Hoài Anh (đầu tiên, bên phải), Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Bình Thuận bầu đủ số lượng đại biểu, đảm bảo cơ cấu thành phần

Sáng 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 ở tỉnh diễn ra an toàn, đúng luật.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong bầu cử được các địa phương triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông và thông tin liên lạc trong Ngày Bầu cử được bảo đảm, thông suốt. Nhân dân trong tỉnh tin tưởng những người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.

Trong Ngày Bầu cử, toàn tỉnh có 1.004.662 cử tri đi bầu cử, đạt 99,90%, trong đó huyện Phú Quý và Hàm Thuận Nam có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Đây là tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả cho thấy, tỉnh đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương.

Cử tri tỉnh Bình Thuận đã bầu đủ 53 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó đại biểu nữ chiếm 28,3%, đại biểu tái cử chiếm 49,06%.

Các huyện, thị xã, thành phố đã bầu đủ 339 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Ở cấp xã có 2.992/3.016 đại biểu được bầu. Toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại.

Dịp này, Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Bình Thuận và Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Tiến Châu (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, phát biểu tại cuộc họp. 

Hậu Giang đạt cao về tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chiều 27/5, tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị báo cáo nhanh công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Hậu Giang cho biết, cuộc bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc và rất thành công, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,99%, cao nhất cả nước. Số phiếu bầu cho các đại biểu cũng tập trung, tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, người có số phiếu bầu cao nhất đạt 90,27%, thấp nhất là 58,43%; còn đại biểu HĐND tỉnh người có  có số phiếu cao nhất đạt 90,23% và thấp nhất 58,96%.

Ông Lê Tiến Châu đề nghị Ủy ban Bầu cử các cấp thực hiện việc công bố danh sách người trúng cử đúng thời hạn, cũng như chuẩn bị thật tốt cho Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về kết quả bầu cử, nhất là thông tin ở cơ sở về không khí vui tươi, phấn khởi của cuộc bầu cử thành công trong toàn tỉnh.

Theo ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử các cấp căn cứ biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình chậm nhất 10 ngày sau ngày bầu cử. Đồng thời, tiếp nhận và hoàn thành việc xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (đối với các địa phương không phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm thì việc xem xét, giải quyết khiếu nại hoàn thành chậm nhất vào ngày 26/6/2021).

Cùng với đó, căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu HĐND, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND, Ủy ban Bầu cử ở từng cấp ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp mình chậm nhất là 35 ngày kể từ ngày bầu cử để đảm bảo thời gian triệu tập kỳ họp thứ nhất của HĐND.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt đẹp. Nhân dân, cử tri đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Bầu cử. Chất lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đúng như nguyện vọng của nhân dân. Công tác tuyên truyền được các địa phương tập trung thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử ổn định. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong bầu cử được thực hiện tốt. Qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đều đảm bảo số lượng, đúng yêu cầu.

Hậu Giang có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đã bầu đủ 6 đại biểu trong số 10 người ứng cử,  trong đó có 2 nữ (chiếm 33,33%). Toàn tỉnh có 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, đã bầu đủ 50 đại biểu trong số 81 ứng cử viên, trong đó có 15 nữ (chiếm 30%); có 73 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện, đã bầu 245 đại biểu/408 ứng cử viên (huyện Vị Thủy thiếu 1 đại biểu). Tỷ lệ nữ trúng cử chiếm 24,89%.

Tỉnh có 502 đơn vị bầu cử cấp xã, số người ứng cử 3.188, số đại biểu được bầu 1.924. Có 1.921 đại biểu trúng cử (phường Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy thiếu 1 đại biểu; huyện Phụng Hiệp thiếu 2 đại biểu ở xã Thạnh Hòa và Bình Thành). Tỷ lệ đại biểu nữ trúng cử 26,23%.

Cử tri khu phố 4, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một thực hiện quyền công dân của mình. 

* Bình Dương: Chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Cụ thể, trong số 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 72 đại biểu trúng cử.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương, các đơn vị bầu cử cấp tỉnh đều bầu đủ đại biểu, số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ theo quy định, do đó không có đơn vị bầu cử nào phải bầu thêm hay bầu lại. Kết quả bầu cử đảm bảo đúng, đủ số lượng cơ cấu thành phần.

Về kết quả tổng hợp bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, các đơn vị bầu cử cấp huyện đều bầu đủ đại biểu. Cử tri đã bầu được 299 đại biểu trong số 501 người ứng cử.

Có 2.382 đại biểu HĐND cấp xã trúng cử trong số 3.985 người ứng cử. Hiện còn thiếu 9 đại biểu nhưng vẫn đủ 2/3 số đại biểu được bầu đã ấn định ở đơn vị bầu cử nên không phải bầu thêm. 

Nhìn chung, công tác tổ chức bầu cử ngày 23/5/2021 thuận lợi, số lượng cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao. Bình Dương là địa bàn tập trung rất đông cử tri công nhân nên số lượng cử tri tạm trú rất đông và biến động liên tục, tạo nhiều áp lực và khó khăn đối với công tác tổ chức bầu cử. Trong Ngày Bầu cử không xảy ra việc đình công, lãn công, công nhân tạm trú tham gia bầu cử đông, góp phần vào thành công của Ngày hội non sông cùng cả nước.

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về kết quả bầu cử 

* Ngày 27/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đánh giá chung, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Quảng Ninh đã thành công rất tốt đẹp trên mọi phương diện, diễn ra trật tự, an toàn, dân chủ, đúng luật, thiết thực, tích cực và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trong ngày 23/5, 1.438 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh tổ chức khai mạc (có 28 khu vực tổ chức khai mạc sớm) và đồng loạt đi bỏ phiếu. Cử tri thể hiện rất cao quyền và nghĩa vụ bầu cử. Tính đến 19h00 ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,95%, là một trong những tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất cả nước.

Số khu vực bỏ phiếu, số xã, phường, thị trấn và số đơn vị cấp huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% cao nhất trong vòng 4 kỳ bầu cử gần đây, với 1.340/1.438 khu vực bỏ phiếu (93,19%); 133/177 xã, phường, thị trấn (75,14%); 4/13 huyện thị xã, thành phố (30,77%). So với nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,66%; những khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử là 1.183/1.471 (82,42%); 94/186 xã, phường, thị trấn (50,54%); 1/14 đơn vị hành chính cấp huyện (7,14%).

Theo kết quả bầu cử, cử tri tỉnh Quảng Ninh đã bầu đủ, bầu đúng 8 ĐBQH, 66 đại biểu HĐND tỉnh, 420 đại biểu HĐND cấp huyện. Cuộc bầu cử diễn ra tuyệt đối không có sai phạm, không phải bầu lại, không có đơn vị ĐBQH, HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện phải bầu thêm. Đối với cấp xã, có tới 176/177 xã, phường, thị trấn, không có đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã phải bầu thêm đại biểu; duy nhất chỉ có 1 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm đại biểu HĐND xã.

Cơ cấu, thành phần và trình độ các đại biểu trúng cử đều đạt rất cao. Riêng đại biểu HĐND tỉnh cơ cấu nữ đạt 40,91% (tăng 4,91% so với nhiệm kỳ 2016-2021), trẻ tuổi là 22,37% (tăng 9,04% so với nhiệm kỳ trước), dân tộc thiểu số là 9,09%, ngoài Đảng là 6,06%, tái cử đạt 43,94%, tôn giáo là 4,55%. Trình độ chuyên môn sau đại học chiếm 77,28% (trong đó tiến sỹ là 7,58%, thạc sỹ là 69,7%), tăng 25,28% so với nhiệm kỳ trước; đại học chiếm 22,73%. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm 83,34%, cũng tăng 6,01% so với nhiệm kỳ trước.

Tỷ lệ trúng cử bình quân cao hơn rất nhiều so với các nhiệm kỳ gần đây. Quốc hội có tỷ lệ trúng cử bình quân là 89,10% (cao nhất là 93,5%, thấp nhất là 82,04%), tăng 8,94% so với nhiệm kỳ 2016-2021, tăng 12,27% so với nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND tỉnh có tỷ lệ trúng cử bình quân là 87,88% (cao nhất là 97,36%, thấp nhất là 68,57%), tăng 9,41% so với nhiệm kỳ 2016-2021, tăng 12,14% so với nhiệm kỳ 2011-2016. Điều này cho thấy niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ không ngừng được củng cố, nâng cao.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV.

Cũng tại buổi họp báo, bà Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, khẳng định: Thành công của cuộc bầu cử là kết quả của ý Đảng, lòng dân, thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng cử tri, từng người dân; đặc biệt phải kể đến sự góp sức của các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sau bầu cử để cùng xây dựng Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững trong tương lai.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản