Tin mới

Các địa phương hiệp thương lần hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử

(Mặt trận) -Ngày 17/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh: Bình Thuận, Phú Yên, Bình Phước, Cà Mau, Kon Tum đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ hai tại Bình Thuận.

Tại Bình Thuận, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 88 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho biết, tính đến ngày 11/3, có 12 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã tiến hành các bước để giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo đúng quy định. Những người được giới thiệu ứng cử đều đáp ứng tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; không có trường hợp nào cử tri nêu vấn đề cần phải thẩm tra xác minh. Trong số 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 nữ, 2 người dân tộc thiểu số.

Tỉnh Bình Thuận có 63/64 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 90 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 (có 35 nữ, 7 người dân tộc thiểu số, 13 người ngoài Đảng và 29 người tái cử). Trong số người được giới thiệu ứng cử, có một trường hợp không đạt sự tín nhiệm của trên 50% cử tri nơi công tác; một trường hợp giới thiệu không đúng theo yêu cầu về cơ cấu và thực hiện việc giới thiệu không đúng trình tự, thủ tục quy định…

Tính đến ngày 14/3, Bình Thuận không có trường hợp nào công dân tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. Nhìn chung, việc tiến hành quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra đảm bảo tính dân chủ, công bằng và quy định.

Tại Phú Yên, sau khi thảo luận, hội nghị đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 12 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, 109 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Căn cứ biên bản giới thiệu người tham gia ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cho thấy, những người được giới thiệu tham gia ứng cử đều có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đảm bảo cơ cấu: ba người là lãnh đạo chủ chốt, đại biểu chuyên trách và đại biểu MTTQ; một đại biểu thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; cơ cấu kết hợp gồm 5 nữ.

Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên có cơ cấu gồm: ứng cử viên tái cử chiếm 42%; ứng cử viên nữ chiếm 36,13%; người ngoài Đảng 13,44%; ứng cử viên dưới 40 tuổi chiếm 21,84%; ứng cử viên người dân tộc 5% và ứng cử viên các tôn giáo 1,68%.

Hội nghị đã bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định tại Nghị quyết 1186 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Tại Bình Phước, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 99 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tính đến ngày 14/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước đã nhận được hồ sơ giới thiệu của 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đánh giá chung cho thấy, các cơ quan tiến hành thực hiện đầy đủ quy trình giới thiệu đủ 3 bước theo đúng quy định; đảm bảo đúng thành phần theo quy định. Trong 9 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 nữ, một người ngoài Đảng và 3 người dân tộc thiểu số.

Sau kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm 100 người. Tính đến ngày 14/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được hồ sơ giới thiệu của 61/62 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 99 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Tại Cà Mau, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 120 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau: Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 và điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiến hành phân bổ cho 17 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 18 người ứng cử (có 1 người tự nộp hồ sơ ứng cử); trong đó, cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử viên: nữ có 10 người, trẻ tuổi có 8 người, ngoài Đảng có 3 người. Trong số 17 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 2 người tái cử và đảm bảo tiêu chuẩn ứng cử đại biểu. 

Đối với danh sách sơ bộ người ứng cử HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tính đến thời điểm hiện tại có 120 người (có 1 người tự nộp hồ sơ ứng cử); trong đó, cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử viên gồm có 47 nữ, có 39 người trẻ tuổi, 13 người ngoài Đảng, 9 người dân tộc thiểu số và ứng cử viên tôn giáo có 8 người. 

Ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau cho biết, công tác phân bổ, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa X đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và đúng quy trình theo hướng dẫn về công tác bầu cử. Các cơ quan tổ chức, đơn vị đã thực hiện đúng các bước giới thiệu người ứng cử; phân bổ về cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử cơ bản đảm bảo yêu cầu đặt ra theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác cũng được các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành một cách nghiêm túc, đúng theo quy định. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch Tổ chức lấy kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, từ ngày 23/3 - 2/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức tốt các cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kon Tum, chiều 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tới dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Bầu cử tỉnh; Sở Nội vụ; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả giới thiệu và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu của tỉnh là 06 đại biểu; Trong đó: Trung ương giới thiệu về 02 đại biểu, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 04 đại biểu; tổng số người dự kiến giới thiệu trong danh sách ứng cử là 12 người; Cụ thể: lãnh đạo chủ chốt tỉnh kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: 01 đại biểu; đại biểu Quốc hội chuyên trách 01; đại biểu lãnh đạo Công an tỉnh là nữ: 01 đại biểu; theo cơ cấu hướng dẫn: 01 đại biểu ưu tiên lĩnh vực Khoa học - Công nghệ, văn hóa giáo dục. Trong đó: Đại biểu dân tộc thiểu số 09 đại biểu (dân tộc Xơ Đăng 02 người, dân tộc Giẻ Triêng 02 người, dân tộc Brâu 02 người, dân tộc Gia Rai 02 người và dân tộc Ba Na 02 người); đại biểu nữ 04 đại biểu; đại biểu trẻ tuổi, dưới 40 tuổi 01 đại biểu.

Về kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri của 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 394 cử tri tham dự. Tất cả những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, khi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đều đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đối với 10/10 người ứng cử của tỉnh, đạt tỷ lệ 100% phiếu tín nhiệm. Hầu hết các ý kiến góp ý rất thẳng thắn, tin tưởng những người được giới thiệu ứng cử lần này có đủ phẩm chất, năng lực, đủ tiêu chuẩn, không có ý kiến nêu các vụ việc gì cần phải xác minh về người ứng cử.

Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng số đại biểu HĐND được bầu là 51 người; tổng cộng danh sach ứng cử là 85 người; trong đó: Đại biểu nữ đảm bảo ít nhất là 35%; đại biểu là người dân tộc thiểu số đảm bảo ít nhất là 56%; đại biểu ngoài đảng không thấp hơn 10%; đại biểu trẻ tuổi không thấp hơn 15%; đại biểu tái cử đạt 30% trở lên; đại biểu cơ quan hành chính Nhà nước đảm bảo ít nhất 8%; đại biểu chức sắc tôn giáo 02 người, chiếm 2,35%.

Đến ngày 13/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được các văn bản (Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác, biên bản hội nghị ban lãnh đạo và biên bản hội nghị giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của 29/29 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ở tỉnh giới thiệu 85/85 người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được cử tri nơi công tác, nơi cư trú diễn ra đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND và quy trình hiệp thương; có 987 lượt cử tri của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia đều hoàn toàn tín nhiệm rất cao 100% nhất trí giới thiệu 85/85 người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, sau hội nghị này tiếp tục triển khai các bước tiếp theo như tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri và xác minh các vụ việc do cử tri phản ánh ở nơi công tác và cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (nếu có), tiến tới tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền, vận động về mục đích và ý nghĩa của Cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Trên cơ sở nắm vững các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước./.

P.V tổng hợp

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản