Tin mới

Các Hội đồng Tư vấn thuộc UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận

(Mặt trận) -Sau gần 04 năm đi vào hoạt động, các Hội đồng tư vấn (HĐTV) thuộc UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động công tác Mặt trận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nghệ An: Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, dân công hoả tuyến huyện Văn Chấn

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, khoá X: Hiệp thương cử nhân sự

Hiện nay, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh có 04 HĐTV gồm: HĐTV Dân tộc - Tôn giáo; Dân chủ - Pháp luật và Tuyên giáo; Kinh tế; Văn hóa - Xã hội với 26 thành viên. Hàng năm, các HĐTV phối hợp với Ban chuyên môn của UBMTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy chế đề ra. Các thành viên HĐTV luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện chức năng tư vấn, đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm đưa hoạt động của UBMTTQ Việt Nam tỉnh trở nên hiệu quả, thiết thực, có sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Năm 2021, các HĐTV đã tham gia giám sát 03 chuyên đề: công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện một số chính sách ưu tiên đối với Trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Tham gia 04 hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; dự thảo chương trình phát triển kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025; dự thảo Chương trình phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; các thành viên HĐTV đã góp hơn 90 lượt ý kiến cho các dự thảo nghị quyết nêu trên.

Song song đó, các thành viên HĐTV tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham gia góp ý 34 dự thảo văn bản của tỉnh và Trung ương như: Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2022; Quyết định ban hành quy định mô hình quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh... để UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp gửi về cơ quan soạn thảo.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại hội nghị tổng kết hoạt động HĐTV năm 2021, các thành viên HĐTV đã tham gia, đề xuất Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với nhiều lĩnh vực, nội dung thiết thực, liên quan đến những vấn đề mà Nhân dân quan tâm.

Ông Trần Bình Trọng, Chủ nhiệm HĐTV Văn hóa - Xã hội cho rằng, hiện nay trong điều kiện bình thường mới thì hoạt động tư vấn của các HĐTV sẽ thuận lợi hơn. Trong năm 2022, đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh nên giám sát Nghị quyết HĐND tỉnh về công tác sắp xếp cán bộ, công chức. Đồng thời, cần tổ chức tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội cho cán bộ Mặt trận cơ sở.

Ông Huỳnh Phước Long, Chủ nhiệm HĐTV Dân tộc - Tôn giáo cho biết: năm qua, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh có nhiều hoạt động; các HĐTV cũng đã đồng hành cùng với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam trong việc giám sát, khảo sát, phản biện xã hội và đóng góp các dự thảo văn bản. Ông Huỳnh Phước Long mong muốn Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer, đẩy mạnh ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc trên các trang mạng xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ nhiệm HĐTV Dân chủ - Pháp luật và Tuyên giáo chia sẻ: hiện nay, tình hình xã hội cơ bản ổn định, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước trong việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Vì vậy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh nên nghiên cứu, giám sát vấn đề này để làm rõ vấn đề người dân quan tâm.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, UBMTTQ Việt Nam cần nghiên cứu giám sát việc quy hoạch diện tích đất trồng lúa và trồng cây ăn trái. Vì hiện nay nhiều hộ dân ồ ạt lên liếp trồng cam, giảm diện tích đất trồng lúa. Đối với XDNTM, ông cho rằng sau khi địa phương được công nhận đạt tiêu chí XDNTM thì việc duy trì chất lượng các tiêu chí đó lại chưa thật sự tốt. Các ngành, đoàn thể tăng cường hơn nữa công tác vận động quần chúng, để người dân cùng tham gia thực hiện các công trình, phần việc ở địa phương.

Trong khi đó, ông Hoàng Thanh Tâm, Chủ nhiệm HĐTV Kinh tế mong muốn Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh cần chủ động hơn trong công tác phản biện xã hội; đề xuất cho thành viên HĐTV tham gia các đoàn giám sát của HĐND và các cơ quan tổ chức giám sát. Ông đề nghị tổ chức giám sát về cải cách hành chính quản lý đất đai theo cơ chế một cửa.

Song song đó, năm 2021, Ban Chủ nhiệm và các thành viên HĐTV còn tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” góp phần thực hiện hoàn thành chương trình thống nhất hành động năm 2021 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Tuy nhiên, qua thời gian hoạt động, tính chất của từng lĩnh vực khác nhau nên hoạt động tư vấn chưa đồng đều. Ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam mong muốn thời gian tới nhận được nhiều hơn nữa những góp ý của các thành viên để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HĐTV. Đồng thời, đề nghị các HĐTV tiếp tục tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh mời tham dự, nhất là hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tư vấn, đóng góp dự thảo văn bản, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ.

Chủ động nắm tình dư luận xã hội để phản ánh, góp ý với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh đến với các tầng lớp nhân dân. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể khẳng định, với tiềm năng về trí tuệ, nhiệt huyết và uy tín của các thành viên HĐTV đã được phát huy hiệu quả, không chỉ giúp Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát huy tốt vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

SƠN TUYỀN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản