"Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe dân"

(Mặt trận) -Đó là kinh nghiệm được ông Nguyễn An Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đúc rút sau nhiều năm tham gia công tác Mặt trận và có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

Trưởng thành từ công tác đoàn, sau đó luân chuyển về cơ sở, ông Bình hiểu rõ vai trò của người làm công tác Mặt trận trong việc gần dân, sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó tham mưu, đề xuất các cấp chính quyền xem xét giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, ông Bình cho biết: "Trước tiên, bản thân mình phải có trình độ hiểu biết sâu rộng các hoạt động Mặt trận, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, quy tụ được đội ngũ cán bộ đoàn kết thống nhất, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Cán bộ mặt trận phải sâu sát đến từng thôn, xóm, nắm bắt tốt tình hình nhân dân và dư luận xã hội để kịp thời xử lý các tình huống, với phương châm "nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin".

 Ông Nguyễn An Bình thăm, kiểm tra tình hình sản xuất của một hộ dân trên địa bàn.

Đó cũng là quan điểm xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã với Mặt trận cơ sở. Nhờ vậy, hoạt động của Mặt trận các cấp đã có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả. Nội dung, phương thức phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức thành viên được đổi mới theo hướng thiết thực, sát với tình hình thực tế.

Ông Bình luôn lắng nghe, tiếp nhận, kiến nghị giải quyết những bức xúc của nhân dân ở cơ sở, từ đó người dân càng thêm tin tưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động. Nhất là các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Chung tay vì người nghèo”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Trong đó, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được phát triển sâu rộng tới tận các khu dân cư, thu hút cộng đồng dân cư tham gia, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp của thị xã đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác quản lý và chỉnh trang đô thị, đóng góp vật chất, ngày công, hiến đất, tài sản để xây các công trình thiết yếu tại nông thôn với tổng trị giá gần 45 tỷ đồng. Cuộc vận động đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Toàn thị xã đã vận động được trên 24,7 tỷ đồng Quỹ "Vì người nghèo”, tiếp nhận 64,4 tỷ đồng Quỹ Cứu trợ và gần 1.697 tấn gạo. Từ các nguồn quỹ này, đã xây dựng được 240 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa hàng trăm nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp đỡ các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai, sự cố môi trường biển, chăm lo Tết cho người nghèo.

Cùng với đó, thị xã đã huy động được 2,97 tỷ đồng và 395 tấn xi măng từ các nguồn tài trợ để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học, các thiết chế văn hóa, trạm y tế, các công trình phúc lợi tại các địa phương.

Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” được Mặt trận các cấp và tổ chức thành viên tích cực hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn tổ chức khởi công công trình giao thông nông thôn tại xã Quảng Thủy. 

Đặc biệt, đầu năm nay, đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất. Với vai trò là người đứng đầu, ông Bình cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh; vận động, tổ chức các hoạt động hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho khu cách ly tập trung của thị xã; nhất là tham gia giám sát việc triển khai gói an sinh của Chính phủ dành cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh, bảo đảm công khai, công bằng, đúng đối tượng thụ hưởng, không xảy ra tình trạng so bì, khiếu kiện của người dân.

Bên cạnh đó, xác định công tác giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội từ thị xã đến cơ sở, hàng năm, ông Bình luôn chủ động báo cáo với cấp ủy, lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong 5 năm, Mặt trận và các tổ chức thành viên từ thị xã đến cơ sở đã chủ trì 66 cuộc giám sát độc lập; phối hợp tham gia 183 cuộc giám sát với HĐND và các ban, ngành chức năng; tham mưu tổ chức được 28 cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất với trên 2.450 người tham gia.

Công tác phản biện xã hội được tổ chức thông qua 29 hội nghị góp ý, gửi 21 văn bản góp ý đến các đơn vị liên quan, tổ chức 37 cuộc trao đổi với các cơ quan soạn thảo. Những ý kiến góp ý của Mặt trận đã được các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản được ban hành phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi trong triển khai thực hiện. Thông qua các hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế-xã hội trên địa bàn; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Những năm qua, Mặt trận các cấp thị xã Ba Đồn đã không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân thị xã Ba Đồn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, với trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của ông Nguyễn An Bình không thể không nhắc đến.

Ghi nhận những đóng góp của ông Bình, Ủy ban Trung ương MTTQVN, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho ông vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

X.Phú

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản