Tin mới

Cần Thơ hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026

(Mặt trận) - Chiều 23/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hòa Bình: Chuẩn bị chu đáo, đồng bộ cho Đại hội MTTQ cấp huyện

Nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Trần Đề

Nhiều công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tiền Giang

Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị bám sát số lượng, thành phần và cơ cấu kết hợp để hướng dẫn các đối tượng làm hồ sơ đảm bảo đúng theo hướng dẫn về biểu mẫu, thời gian, đồng thời nghiên cứu, lựa chọn các đại biểu thật sự xứng đáng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu ứng cử.

Mặt khác, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng với Công đoàn tổ chức hội nghị lấy ý kiến người lao động trong cơ quan để chọn ra những người tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất ứng cử vào Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần cho cuộc bầu cử sắp tới thành công tốt đẹp. 

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã hướng dẫn cho các đại biểu về tiêu chuẩn, độ tuổi, hồ sơ cũng như các phương thức giới thiệu, tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác, thời gian nộp hồ sơ… của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời giải đáp, trả lời những ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Được biết, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đã thỏa thuận, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người tham gia giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 là 110 người, trong đó:

Tổ chức chính trị là 11 người (tỷ lệ 10%), tổ chức chính trị - xã hội 12 người (10,91%), tổ chức xã hội 5 người (4,55%), đơn vị vũ trang nhân dân 3 người (2,72%), cơ quan Nhà nước cấp thành phố 29 người (26,36%), cơ quan hành chính cấp dưới 18 người (16,36%), đơn vị sự nghiệp thành phố 11 người (10%), tổ chức kinh tế 9 người (8,18%), cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 6 người (5,45%), tôn giáo 3 người (2,72%), dân tộc thiểu số 2 người (1,82%), tự ứng cử 1 người (0,9%).

Về cơ cấu kết hợp, hội nghị đã thống nhất giới thiệu ứng cử nữ là 44 người (44%), dân tộc thiểu số 2 người (1,82%), ngoài Đảng 12 người (10,91%), dưới 40 tuổi là 17 người (15,45%), tái cử 21 người (38,18%), tôn giáo 3 người (2,72%)…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản