Tin mới

Cao Bằng: Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Chi nhánh NHCSXH tỉnh

(Mặt trận) -Vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về tăng cường tuyên truyền thực hiện chủ trương tín dụng chính sách. Tham dự có lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tây Ninh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bắc Quang, Yên Minh nhiệm kỳ 2024-2029

Phú Yên: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Sông Cầu, Tây Hòa nhiệm kỳ 2024-2029

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết chương trình phối hợp. 

Nội dung ký kết tập trung phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo, vươn lên thoát nghèo; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong công tác vận động tổ chức triển khai hỗ trợ người nghèo và hoạt động tín dụng chính sách; hoạt động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp và kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện, Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội nêu cao vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách. Phối hợp, vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.  

Sau lễ ký kết, 2 bên xây dựng kế hoạch thực hiện; tích cực trao đổi thông tin để triển khai hiệu quả các nội dung chương trình đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; phát huy vai trò ủy thác tín chấp vay vốn của các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh các chương trình cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách; thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách vay vốn; ưu tiên nguồn lực cho các hộ đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, vốn tín dụng chính sách; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay vì người nghèo.

Theo Báo Cao Bằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản