Cao Bằng: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

(Mặt trận) -Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tham dự có đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Kon Tum: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Đắk Lắk: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

 Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Tại buổi lễ, hai bên thảo luận, thống nhất những nội dung phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân, từng gia đình, cộng đồng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại và xây dựng nông thôn mới. Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới’ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Trên cơ sở các nội dung phối hợp, hai bên cam kết thường xuyên trao đổi thông tin và định kỳ tổ chức triển khai nhiệm vụ. Hằng năm xây dựng nội dung, kế hoạch phối hợp cụ thể để triển khai và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, thống nhất kế hoạch năm tiếp theo, lựa chọn thống nhất những nhiệm vụ cụ thể để triển khai cho từng năm hoặc từng giai đoạn.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng Hà Ngọc Giáp nhấn mạnh: Việc triển khai chương trình bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bên cạnh đó, Chương trình phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hằng năm trên cơ sở các nhiệm vụ phân công; quá trình thực hiện chú ý lồng ghép các hoạt động nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực.

Chương trình phối hợp tăng cường mối quan hệ giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, MTTQ các cấp với cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở địa phương trong việc triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trọng tâm là chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

Khánh Việt - Báo Cao Bằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản