Tin mới

Cao Bằng, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

(Mặt trận) - Tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đều đảm bảo đúng cơ cấu, đủ tiêu chuẩn.

Thái Bình: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang bàn giao 35 căn nhà Đại đoàn kết ở TX. Tân Châu

3.827 hộ nghèo Điện Biên hoàn thành nhà đại đoàn kết

Ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị hiệp thương. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN 

* Ngày 17/3, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu đã nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Thái Bình gồm 12 người được giới thiệu ứng cử và một người tự ứng cử. Trong đó, cơ cấu kết hợp có hai người ngoài Đảng, 7 người là nữ, 4 người trẻ tuổi, một người dự kiến tái cử.

Hội nghị nhất trí triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 12 người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và thống nhất đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng xác minh hồ sơ, lý lịch, tiến hành lấy ý kiến nơi cư trú, nơi làm việc của người tự ứng cử.

Hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử gồm 124 người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gấp 2 lần số đại biểu được bầu. Trong đó, khối Đảng có 20 người; khối chính quyền 14 người; khối sở, ngành, phòng 25 người; khối Mặt trận, các đoàn thể 24 người; khối tổ chức xã hội 4 người; khối kinh tế, doanh nghiệp 23 người; khối giáo dục, y tế 12 người; khối tôn giáo 2 người. Về cơ cấu kết hợp, nữ có 50 người, ngoài Đảng 15 người, dự kiến tái cử có 21 người. Hội nghị nhất trí triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với tất cả 124 người này từ ngày 21/3- 13/4. 

Đại biểu biểu quyết tại Hội nghị

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, việc giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội đều đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh đã giới thiệu đủ 12 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Những người này đều có tỷ lệ tín nhiệm cao. Đến 17 giờ ngày 14/3, một người đã nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Ủy ban bầu cử tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thực hiện việc giới thiệu người ứng cử đảm bảo đúng quy trình, khách quan, dân chủ và đã giới thiệu được người ứng cử đảm bảo đúng cơ cấu, đủ tiêu chuẩn. Người được giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri cao.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Ngày 17/3, danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thống nhất tại Hội nghị hiệp thương lần hai.

Tại hội nghị, bà Đặng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử để hội nghị thỏa thuận lập danh sách sơ bộ.

Những người được giới thiệu ứng cử đều gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có năng lực, trình độ, có kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao.

Việc lấy ý kiến giới thiệu đảm bảo đúng quy trình theo quy định, dân chủ, khách quan và cơ cấu, thành phần.

100% đại biểu có mặt nhất trí với danh sách sơ bộ 12 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 99 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai

* Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo phân bổ, nhiệm kỳ khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có 6 đại biểu, trong đó 4 đại biểu là người địa phương và 2 đại biểu do trung ương giới thiệu. Đối với HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới sẽ có 52 đại biểu. Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử, tỉnh Vĩnh Phúc có 12 hồ sơ ứng cử ĐBQH, trong đó có 2 người tự ứng cử; HĐND tỉnh có 100 người ứng cử, trong đó có 1 người tự ứng cử. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chưa nhận được các vấn đề cần xác minh, làm rõ rõ đối với toàn bộ những người theo danh sách trên.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh cho biết: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị của các ứng cử viên đại biểu lần này được nâng lên rất nhiều so với nhiệm kỳ trước. Gắn với kết quả nhân sự đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ để giới thiệu những người thật sự tiêu biểu có đầy đủ phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, lập trường chính trị vững vàng và thật sự trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Đặc biệt, tỉnh quan tâm đến trình độ chuyên môn, có đủ năng lực và sức khỏe, kinh nghiệm công tác cũng như uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết các nội dung theo quy định với 100% đại biểu nhất trí. Theo đó, Hội nghị thống nhất lập danh sách sơ bộ 12 người của tỉnh ứng cử ĐBQH Khóa XV và 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVII.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai 

* Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai nhằm thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với 32 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và 284 người, trong đó có một người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đánh giá của Hội nghị, những người được giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND đều là những người gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín, đủ điều kiện giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.

Sau thảo luận, Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất thông qua biên bản và danh sách sơ bộ 20 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 165 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.

Hội nghị cũng dự kiến kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với những người ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND khóa XIV.

Sau Hội nghị, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập các đoàn giám sát để giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV. Việc giám sát bầu cử được tiến hành thành 3 đợt.

 Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Chiều 17/3, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận về việc lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử ở địa phương; tổ chức thảo luận danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 về tiêu chuẩn đại biểu, kết quả điều chỉnh lần thứ nhất, kết quả thỏa thuận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Căn cứ Công văn 749/UBTVQH14 ngày 23/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV và Thông báo Kết luận số 169-TB/TU, ngày 1/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu ở tỉnh là 6 người (4 đại biểu do địa phương giới thiệu và 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu).

Hội nghị đã thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 11 người, trong đó có 10 người được giới thiệu ứng cử, một người tự ứng cử.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, số đại biểu được bầu trong nhiệm kỳ 2021-2026 là 52 người. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thông qua danh sách sơ bộ 94 người ứng cử, trong đó có một người tự ứng cử.

Danh sách này bảo đảm được cơ cấu kết hợp đại biểu nữ  35%, người ngoài Đảng không thấp hơn 10%, người trẻ tuổi không thấp hơn 15%, đại biểu tái cử từ 30% trở lên, người dân tộc thiểu số từ 26% trở lên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản