Tin mới

Cát Tiên: Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Mặt trận

(Mặt trận) -Những năm qua, việc tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam luôn được huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng chú trọng thực hiện. Qua đó, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. 

Long An: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạnh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trà Vinh: Đại hội MTTQ huyện Càng Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Đại diện lãnh đạo tỉnh và huyện Cát Tiên trao tặng danh hiệu “Khu dân cư kiểu mẫu” cho đại diện bản Buôn Go 

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên cho biết, triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2022 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát động, cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã triển khai bằng nhiều hình thức tuyên truyền, gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của MTTQ để phối hợp và thống nhất hành động với các thành viên, cơ quan liên quan. Đồng thời, huy động các nguồn lực, lực lượng đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Mặt khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên đã phát động toàn thể cán bộ và Nhân dân trong huyện thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong đó, trọng tâm là triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai Kế hoạch số 78/KH-MTTQ-BTT ngày 23/02/2022 gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và thực hiện an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tiếp tục phát huy tinh thần tự quản trong cộng đồng dân cư, tính năng động sáng tạo của các Ban Công tác Mặt trận, sự phối hợp, thống nhất hành động của các thành viên để xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, các cấp MTTQ huyện Cát Tiên đã tổ chức phát động phong trào xây dựng cảnh quan, bảo vệ mội trường trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2022 - 2025. Kết quả, đã tổ chức 3 đợt phát động ra quân bảo vệ mội trường tại xã Đồng Nai Thượng, thị trấn Cát Tiên và xã Phước Cát 2; phát động và duy trì ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tháng đã trở thành hoạt động định kỳ, thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh, xây dựng và tôn tạo cảnh quan ở các khu dân cư, các công sở, nhà văn hóa.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-MTTQ-BTT về tổ chức thi, tôn vinh mô hình điển hình, sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn huyện Cát Tiên giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, năm 2022, huyện Cát Tiên đã tổ chức Cuộc thi Mô hình tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” và Mô hình “Vườn mẫu”. Thông qua cuộc thi, các xã, thị trấn đã tiến hành đánh giá 31 tuyến đường và 69 Mô hình “Vườn mẫu” đạt tiêu chí; đồng thời, mỗi xã, thị trấn đã lựa chọn 1 mô hình tuyến đường và 1 Mô hình “Vườn mẫu” tiêu biểu để tham gia thi cấp huyện. 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thanh, trong thời gian đến, các cấp MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên sẽ tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sáng tạo trong công tác Mặt trận. Trong đó, chú trọng thay đổi phương pháp, cách thức làm việc, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác của Ban Thường trực, người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy; HĐND, UBND, các cơ quan ban, ngành, các tổ chức thành viên, nhất là trong các phong trào, các cuộc vận động; công tác giám sát, phản biện xã hội; thông tin, tuyên truyền; nắm tình hình Nhân dân; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; đối ngoại Nhân dân. Mặt khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên sẽ tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, qua đó tham mưu, đề xuất cấp ủy củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên nhiệm kỳ 2024 - 2029; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp và Trưởng Ban Công tác Mặt trận có tâm huyết, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

H.S

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản