Tin mới

Cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò của mình trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh thực hiện các phương thức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Lạng Sơn: Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

 Phổ biến quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Theo số liệu thống kê, Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính, với trên 17.000 chi bộ và trên 450.000 đảng viên. Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đời sống nhân dân được nâng lên, công tác an sinh xã hội được quan tâm chăm lo. Góp chung vào thành công đó, MTTQ các cấp thành phố Hà Nội đã làm tốt vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ông Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho biết, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trong thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai các nội dung của công tác giám sát, phản biện xã hội, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Từ năm 2013 đến 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã chủ trì tổ chức 40 cuộc giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác triển khai lấy phiếu đánh giá sự hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới,... MTTQ các cấp thành phố đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên do các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì.

Tiêu biểu, MTTQ cấp huyện, xã đã tổ chức thành lập 10.186 đoàn giám sát và phối hợp tham gia giám sát 30.081 cuộc giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định, kế hoạch của chính quyền về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú,... Việc giám sát những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc và những nội dung kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện, tiếp thu, phản hồi, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, ngăn ngừa, hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã ban hành hướng dẫn về giám sát của MTTQ các cấp với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên tại nơi cư trú, đồng thời triển khai trong hệ thống MTTQ từ thành phố đến Ban Công tác Mặt trận các thôn, khu dân cư. Đến nay, MTTQ các cấp đã có trên 17.000 ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp ý cho cá nhân cán bộ, đảng viên. Bằng nhiều hình thức đa dạng, MTTQ thành phố đã phản ánh trực tiếp với người đứng đầu, hoặc thông qua các cuộc họp, hội nghị và một số vụ việc đã được phản ánh hoặc đề nghị bằng văn bản, góp phần phòng ngừa các biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Theo ông Huân, trong thời gian tới, yêu cầu và nhiệm vụ trong phương thức hoạt động của MTTQ các cấp thành phố trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là phải nâng cao về chất lượng, đi vào thực tiễn những vấn đề bất cập được cử tri và nhân dân quan tâm. Điều này đòi hỏi cần có sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ các cấp với các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng trọng tâm, thực chất và hiệu quả, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, nắm chắc tư tưởng, tâm lý, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kiến nghị với Đảng, chính quyền các cấp, không để xảy ra điểm nóng, tạo niềm tin trong nhân dân, là cơ sở vững chắc để xây dựng chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

TRUNG QUÂN

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản