Tin mới

Châu Phú hướng đến ngày hội toàn dân

(Mặt trận) -Ngày 23-5 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, huyện Châu Phú (An Giang) đang thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân của cử tri.

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

Quảng Ninh: Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

Bắc Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Lục Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

 Danh sách cử tri được niêm yết để người dân theo dõi

Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021 nên sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, UBBC huyện Châu Phú đã kịp thời ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị công tác bầu cử trên địa bàn huyện đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình và quy định của pháp luật. Thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc bám sát kế hoạch chỉ đạo triển khai, phối hợp kiểm tra, tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch UBBC huyện Châu Phú Nguyễn Nghi Em cho biết, trên địa bàn huyện Châu Phú đã thành lập 141 tổ bầu cử (bao gồm 3 tổ bầu cử của lực lượng vũ trang). Việc cơ cấu thành viên tổ bầu cử đảm bảo theo quy định, thành viên mỗi tổ đảm bảo từ 11 - 21 thành viên.

UBND các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri và tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại 328 điểm ở trụ sở UBND xã, thị trấn, khu vực bỏ phiếu và nơi công cộng tập trung đông dân, mỗi khu vực bỏ phiếu có tối thiểu 3 điểm niêm yết danh sách cử tri. Tính đến ngày 26-4, trên địa bàn huyện Châu Phú đã tiếp nhận 350 cử tri có đề nghị được cấp giấy chứng nhận tham gia bỏ phiếu nơi khác không phải nơi ban đầu được lập danh sách cử tri.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, người ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Phú còn 59/65 người (giảm 6 người do có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử); người ứng cử đại biểu HĐND xã còn 616/713 người (giảm 97 người so hiệp thương lần thứ 2). Sau hội nghị UBMTTQ đã báo cáo danh sách chính thức những người ứng cử cho UBBC cấp mình. Theo đó, 59 ứng cử viên đại biểu  HĐND cấp huyện được phân bổ về 11 đơn vị bầu cử, 616 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã được phân bổ về 134 đơn vị bầu cử. UBND huyện, xã đã phối hợp UBMTTQ cùng cấp xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri.

Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, UBBC huyện Châu Phú đã phát hành các văn bản hướng dẫn UBBC xã, thị trấn trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, theo đó hướng dẫn và phân cấp cụ thể trong việc chuẩn bị in ấn các loại tài liệu, biểu mẫu chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đồng thời, rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, các bước tiến hành công việc theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện theo đúng thời gian quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát, xử lý đơn thư kịp thời, đúng quy định.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 được đẩy mạnh, nhằm giúp cử tri hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình để tích cực tham gia đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng. Ngoài các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực tiếp thông qua sinh hoạt các chi, tổ, hội, sinh hoạt câu lạc bộ, trên địa bàn huyện còn lắp đặt các pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân để nhân dân tự giác, tích cực tham gia cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền được thực hiện đúng tiến độ, trong đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền danh sách các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử...

Để đợt bầu cử diễn ra an toàn, UBND huyện Châu Phú đã chỉ đạo Công an huyện và các xã bám sát địa bàn, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trong nhân dân, đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm diễn ra bầu cử. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, địa phương đang tập trung chuẩn bị và chủ động mọi phương án sẵn sàng tổ chức bầu cử trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

MỸ LINH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản