Tin mới

Chủ động, tích cực, đổi mới công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô

(Mặt trận) -Chiều 30/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) tổ chức hội nghị quán triệt Thông tri số 05-TT/TU, ngày 23/5/2022, của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội; nghe nói chuyện về chủ đề "Bác Hồ với đối ngoại nhân dân".

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch HAUFO cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành thành phố Hà Nội.

Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ về chủ đề "Bác Hồ với đối ngoại nhân dân". Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai mở công tác đối ngoại nhân dân ngay từ thời kỳ Người hoạt động ở Pháp. Chính Người đã nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác quan trọng này, nhờ đó, đã vận động được nhân dân thế giới ủng hộ, đoàn kết với nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược, đặc biệt là hình thành mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn ủng hộ, đoàn kết với nhân dân ta chống Mỹ.

Nhiều chính trị gia và các hãng thông tấn nổi tiếng thế giới đã có những đánh giá cao, đồng thời, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch HAUFO đã quán triệt Thông tri số 05-TT/TU của Thành ủy Hà Nội

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã quán triệt Thông tri số 05-TT/TU của Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, nhằm tạo chuyển biến tích cực và phát huy hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các quan điểm, nội dung Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới".

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác đối ngoại nhân dân theo chủ trương, quan điểm của Đảng, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 trụ cột đối ngoại và hướng tới đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của công tác đối ngoại Nhân dân, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; huy động sức mạnh tổng thể, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu bỏ phiếu quy hoạch chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trong hoạt động đối ngoại Nhân dân của Thủ đô Hà Nội...

Với vai trò là tổ chức chuyên trách triển khai các hoạt động đối ngoại Nhân dân của thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại Nhân dân trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội đã rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2017-2022; xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản