Tin mới

Chư Păh(Gia Lai): Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

(Mặt trận) -Ngày 6-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022, đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù phải đối diên với những khó khăn do tác động của dịch Covid-19; nhưng với tinh thần đoàn kết và nỗ lực Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Chư Păh đã khắc phục những khó khăn, triển khai hiệu quả chương trình công tác đã đề ra, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị 

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19; Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã vận động, tiếp nhận và trao tặng trên 1.730 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã quan tâm hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống với tổng trị gía trên 50 triệu đồng…Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chức sắc các tôn giáo trao trặng 1.694 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 400 triệu đồng; phối hợp với Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai xây dựng và bàn giao công trình “Giọt nước” sinh hoạt cho nhân dân làng Kách (xã Ia Khươl) với tổng kinh phí là 92 triệu đồng…

Cũng tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 tập trung vào các nội dung sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục vận động chăm lo cho người và công tác an sinh xã hội…

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản