Tin mới

Chung sức xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

(Mặt trận) -Xác định xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp tỉnh Lai Châu đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân.

Hải Dương: Hoàn tất tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Đồng Tháp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

An Giang phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Nhiều lần được tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với cử tri các xã: Ma Ly Pho, Bản Lang, Huổi Luông... của huyện Phong Thổ, chúng tôi hiểu hơn công việc của những cán bộ MTTQ huyện. Các anh chị đảm nhận vai trò là người triệu tập, dẫn chương trình, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Anh Nguyễn Mạnh Hùng – Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Thổ chia sẻ: “Một năm tôi tham gia hơn 10 hội nghị tiếp xúc cử tri. Đảm bảo các hội nghị diễn ra đúng thời gian, hiệu quả, tôi phải chuẩn bị các nội dung mình phụ trách trước ít nhất 1 ngày. Sau tiếp xúc cử tri, phối hợp giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các ý kiến của cử tri đúng theo luật định”.

Qua thống kê, năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Thổ đã phối hợp tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri tại 26 điểm với 2.858 cử tri tham dự. Tổng số 581 kiến nghị, đề xuất với Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã. Các ý kiến, kiến nghị phần nhiều liên quan đến mong muốn đầu tư xây dựng, chế độ đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai... Đa số các ý kiến được đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, huyện giải đáp trực tiếp tại hội nghị, còn lại được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

 Ban Thanh tra Nhân dân - Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Mường So (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) giám sát việc xây dựng đường giao thông nông thôn ở thôn Tây An.

Trao đổi với chúng tôi nội dung liên quan đến công tác tiếp xúc cử tri trong tỉnh, đồng chí Đao Thị Thiệp – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cho biết: “Với sự nỗ lực của hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở, năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại 17 điểm với 1.421 cử tri tham dự. Tổng hợp được 30 ý kiến, kiến nghị với tỉnh; 39 ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 287 điểm với 18.204 cử tri tham dự, có 2.005 ý kiến, kiến nghị”.

Riêng 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lai Châu đã phối hợp tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 65 điểm với 4.019 cử tri tham dự, tổng hợp được 326 ý kiến, kiến nghị. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp thông báo tới cử tri của 100% khu dân cư nội dung, chương trình trước kỳ họp thứ 9 (Quốc hội khóa XIV). Thông báo nội dung, chương trình trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (khóa XIV) và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri bằng văn bản được 52 ý kiến, kiến nghị với tỉnh; 2 ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Thông qua các ý kiến, kiến nghị được giải đáp, đáp ứng tâm tư nguyện vọng Nhân dân; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Được biết, cùng với phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, MTTQ cấp xã đã kiện toàn các Ban Thanh tra Nhân dân - Giám sát đầu tư của cộng đồng. Thực hiện giám sát 412 công trình, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý 72 công trình, thu hồi 1.200m2 đất. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh tình hình Nhân dân luôn được MTTQ các cấp quan tâm với 18 lượt công dân được tiếp. MTTQ tiếp nhận 355 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trả lời trên 80% đơn thư, khiếu nại. Không những vậy, đội ngũ hòa giải ở cơ sở được củng cố với 1.100 tổ hòa giải và trên 5.000 hòa giải viên. Các tổ hòa giải đã hòa giải 1.113 vụ (trong đó hòa giải thành 927 vụ), góp phần giải quyết các mâu thuẫn tại cộng đồng dân cư.

Nét nổi bật thể hiện rõ vai trò của MTTQ các cấp trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền còn thể hiện ở việc phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở gắn với 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở, từ đó biểu dương mặt làm tốt, chấn chỉnh mặt hạn chế.

Đồng chí Lê Mạnh Hà - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo, dân chủ, pháp luật (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu) cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên từ đầu năm đến nay, chúng tôi mới xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở, dự kiến tháng 10/2020 bắt đầu kiểm tra tại các huyện: Than Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè. Trước đó, năm 2019, chúng tôi phối hợp với Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh kiểm tra việc thực hiện QCDC tại 2 huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn. Kết quả kiểm tra cho thấy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của 2 huyện trên đều thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; đảm bảo các nội dung phải công khai tới cán bộ, công chức, viên chức, có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng. Đối với các xã, đảm bảo những nội dung Nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp về các chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng. 100% các thôn, bản đã xây dựng quy ước và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện QCDC ở một số xã chưa được quan tâm nhiều; công tác kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại thực hiện QCDC có nơi chưa hiệu quả. Đoàn kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở để các xã khắc phục hạn chế, hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

Có thể nói, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lai Châu đang góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, khẳng định vị thế MTTQ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thanh Hoa

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản