Tin mới

Công tác chuẩn bị bầu cử tại Đồng Nai đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ, đúng luật

(Mặt trận) - Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 10/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận được 4 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 27 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hòa Bình: Chuẩn bị chu đáo, đồng bộ cho Đại hội MTTQ cấp huyện

Nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Trần Đề

Nhiều công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tiền Giang

Ngày 25/2/2021, tại Đồng Nai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị hướng dẫn về nội dung trình tự thủ tục giới thiệu người ứng cử; lập hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN 

Từ nay đến 17 giờ ngày 14/3, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Việc nộp hồ sơ ứng cử tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai được cán bộ Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra, hướng dẫn tận tình, chu đáo, giúp người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Đồng Nai được bầu 81 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 135 người. Theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai có đơn vị 4 bầu cử Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu được bầu là 12.

Việc giới thiệu, lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở tỉnh Đồng Nai đảm bảo tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể. Tỉnh Đồng Nai phấn đấu tỷ lệ người ứng cử là nữ, người dân tộc thiểu số cao hơn nhiệm kỳ trước và bảo đảm theo quy định; có tỷ lệ hợp lý đại biểu ngoài Đảng, các tôn giáo, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Hiện Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai bám sát chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các văn bản hướng dẫn. Các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử đúng tiến độ theo luật định.

Tính đến thời điểm này, trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất, những hoạt động tiếp theo chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được tỉnh Đồng Nai khẩn trương tiến hành, bảo đảm dân chủ, đúng luật và chất lượng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản