Tin mới

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử: Dân chủ, đúng luật, đúng quy định

(Mặt trận) -Với sự chủ động và tích cực, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên triển khai, thực hiện các bước quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng thời gian và luật định. Cấp tỉnh đã hoàn thành tổ chức hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 17/3); đến ngày 19/3 đã có 10/10 huyện, thị xã, thành phố; 129/129 xã, phường, thị trấn hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Kon Tum: Đại hội điểm MTTQ huyện Kon Rẫy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Cà Mau: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam TP Cà Mau lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Bắc Kạn: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Na Rì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Điện Biên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HÐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo phân bổ nhiệm kỳ XV, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên có 6 đại biểu, trong đó 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Tổng số đại biểu được giới thiệu tại địa phương lần thứ nhất là 9 đại biểu, tuy nhiên theo yêu cầu của Trung ương và để đảm bảo số dư cần thiết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị giới thiệu bổ sung 1 người ứng cử, nâng tổng số người được giới thiệu tại địa phương là 10, Trung ương giới thiệu 2. Đại biểu Quốc hội khoá XV của địa phương giới thiệu 6 đại biểu là phụ nữ (chiếm 70%); người dân tộc thiểu số là 9 (chiếm 80%); 5 người ngoài Đảng (chiếm 50%); 6 đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) chiếm 60% và 2 đại biểu tái cử (chiếm 20%).

HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 52 đại biểu HĐND tỉnh được bầu, tổng số giới thiệu ứng cử là 95 người. Trong đó 17 đại biểu là nữ (chiếm 32,7%); 29 đại biểu là dân tộc thiểu số (chiếm 55,77%); 6 đại biểu là người ngoài Đảng (chiếm 11,54%); 8 đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) chiếm 15,38%; 20 đại biểu tái cử (chiếm 38,46%). Đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 36 người (chiếm 69,23%); công tác tại cấp huyện và cơ sở 16 người (chiếm 30,77%).

Ông Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đã thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu người ứng cử. Tính đến ngày 14/3 đã có 5.806/5.806 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử các cấp; không có hồ sơ tự ứng cử.

Căn cứ việc điều chỉnh phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (do địa phương giới thiệu) đến 7 cơ quan đơn vị với tổng số 10 đại biểu. Trong đó có 6 vị là nữ; 4 vị là nam giới. 2 vị dân tộc Thái, 2 vị dân tộc Lào, 2 vị dân tộc Mông, 1 vị dân tộc Kinh và 1 vị dân tộc Cống. 6 vị trẻ tuổi; 5 vị ngoài Đảng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu 10 người ứng cử và 10 ứng cử viên đã nộp hồ sơ về Sở Nội vụ.

Với cấp tỉnh, căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở báo cáo của HĐND tỉnh về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá tới (điều chỉnh sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đến 41 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 95 đại biểu, đến thời điểm này có 41/41 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức giới thiệu 95/95 người ứng cử; đã có 95/95 hồ sơ ứng cử gửi về Ủy ban Bầu cử tỉnh. Cụ thể có 34 đại biểu là phụ nữ (chiếm 35,79%); 53 đại biểu là dân tộc thiểu số (chiếm 55,78%); 14 đại biểu là người ngoài Đảng (chiếm 14,73%); 39 đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) chiếm 41,05%. Như vậy so với kết quả tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thì số lượng, cơ cấu, thành phần của những người được giới thiệu ứng cử tăng số người trẻ tuổi từ 14 người lên 39 người; tăng số người ngoài Đảng từ 12 người lên 14 người.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên đến hội nghị hiệp thương lần hai các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo danh sách sơ bộ trình tại hội nghị. Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị của các ứng cử viên đại biểu lần này được nâng lên rất nhiều so với nhiệm kỳ trước. Tỉnh đã gắn với kết quả nhân sự đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ để giới thiệu những người thật sự tiêu biểu có đầy đủ phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, lập trường chính trị vững vàng và thật sự trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp. Đặc biệt tỉnh quan tâm đến đại biểu có trình độ chuyên môn, có đủ năng lực và sức khỏe, kinh nghiệm công tác cũng như uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Minh Thùy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản