Tin mới

Cuộc vận động thấm sâu vào đời sống

(Mặt trận) -Bằng công tác vận động tuyên truyền hiệu quả, 5 năm qua, với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã góp phần tích cực, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

 Vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại Cà Mau.

Tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) cùng với 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, nhiều năm qua, Mặt trận các cấp tỉnh Cà Mau đã đưa cuộc vận động thấm sâu vào cuộc sống của nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực như: hiến đất làm đường, cầu giao thông nông thôn, trường học, trụ sở văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao, trạm y tế, các mô hình xây dựng NTM, trồng hàng rào cây xanh trước nhà tạo mỹ quan, hố rác tự hoại tại gia đình, ánh sáng đường quê…

Thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2016-2020, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận được trên 296 tỷ đồng; trong đó, tiền mặt hơn 88,4 tỷ đồng, còn lại vật chất quy thành tiền để thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo, các hoạt động an sinh xã hội, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Để đạt được những thành quả trên, MTTQ các cấp tỉnh Cà Mau đã xác định vai trò chủ đạo của mình trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia thực hiện phong trào, cuộc vận động tại địa bàn dân cư… qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, khơi dậy được tiềm năng, lợi thế tại chỗ để góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động tại địa phương.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục chủ trì duy trì và nhân rộng, các mô hình đang phát huy tích cực hiệu quả, góp phần xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững. Đây là một trong những “đòn bẩy” quan trọng để các hộ khác tự nhận thức vươn lên trong năm tiếp theo vì các hoạt động nêu trên đã góp phần tích cực làm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm đáng kể, 3,56% (cuối 2015), đến cuối 2018 là 4,04% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020); năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,75%, cận nghèo còn 1,81%.

Ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau cho biết, để triển khai cuộc vận động đạt hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn tích cực, chủ động tìm nhiều giải pháp đổi mới, lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện thiết thực các nội dung để dễ nhớ, dễ thực hiện.

Trong vai trò là chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, Mặt trận đã ký kết, triển khai quy chế phối hợp về thực hiện công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững trên địa bàn nhằm thống nhất về chủ trương, phân công nhiệm vụ từng ngành. Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, từng đơn vị có kế hoạch triển khai, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, bước đầu đã mang lại kết quả tích cực, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn tỉnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Từ những kết quả đã đạt được, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác xây dựng NTM, giảm nghèo tại địa phương là rất quan trọng, qua những cách làm sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc, diện mạo nông thôn từng bước được đổi mới, đời sống nhân dân được nâng cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

THÀNH ĐỐNG - TRUNG KIÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản