Tin mới

Đà Nẵng: 19 người xin rút, không ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố

(Mặt trận) - Sáng 16/4, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng  đã biểu quyết thông qua danh sách 97 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP chính thức (chưa kể người ứng cử do Trung ương giới thiệu).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà cho thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ tại huyện Đam Rông và Lâm Hà

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng thăm, tặng quà người có công huyện Lạng Giang

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI dự kiến diễn ra vào ngày 22 và 23-8

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 97 người chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử.  

Trong số 19 người xin rút, không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, có 3 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 16 ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 sáng nay, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý cho các ứng cử viên xin rút, không tham gia. Lý do các ứng cử viên xin rút là công việc chuyên môn nhiều, không có thời gian để làm đại biểu Quốc hội, HĐND nếu trúng cử.

Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua danh sách 97 người chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội (chưa kể người ứng cử do Trung ương giới thiệu) và 89 ứng cử đại biểu HĐND TP. Trước đó, quá trình lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, 100% ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao.

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Mặt trận thành phố sẽ gửi biên bản danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn đến Ủy ban Bầu cử thành phố và Hội đồng Bầu cử Quốc gia: "Qua hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, các ứng cử viên này đều đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về số lượng người, số phiếu tín nhiệm. Theo quy định danh sách giới thiệu ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần 3 phải đảm bảo số dư lớn hơn quy định. Như vậy, sau khi rút tên khỏi danh sách ứng cử, số lượng ứng cử viên còn lại vượt, đảm bảo số dư của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thanh phố"./

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản