Đắc Nông: Vận động Quỹ 'Vì người nghèo' được trên 6,2 tỷ đồng

(Mặt trận) - Theo ông Điểu Xuân Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong năm 2020, công tác Mặt trận tại Đắk Nông đã có nhiều đổi mới theo chiều hướng tích cực, rõ việc, trọng tâm và hiệu quả.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp bàn giao 27 căn nhà đại đoàn kết

Đồng Tháp: Phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An bàn giao 3 nhà ‘Đại đoàn kết’ cho các hộ nghèo ở Quỳ Hợp

Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đạt nhiều kết quả cao, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020) được MTTQ các cấp trong tỉnh hiện tốt.

Cụ thể, tính đến ngày 30/12/2020, Mặt trận các cấp đã kêu gọi, vận động, tiếp nhận sự ủng hộ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 số tiền trên 5 tỷ đồng; vận động ủng hộ miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra trên 5,2 tỷ đồng; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hơn 6,2 tỷ đồng...

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng…  

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản