Tin mới

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI sẽ diễn ra trong tháng 7

(Mặt trận) -Chiều 18/6, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh để cho ý kiến về nội dung, chương trình, kịch bản điều hành chi tiết, dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến diễn ra trong ngày 16 và 17/7/2024 tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với tổng số 290 đại biểu tham dự, trong đó có 200 đại biểu chính thức, 90 đại biểu mời. 

Đại hội sẽ tập trung đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2019 - 2024; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội sẽ thảo luận, thống nhất đề ra chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2024 - 2029; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; góp ý, sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. 

Đại hội sẽ tiến hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các chức danh chủ chốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời hiệp thương cử Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Đến nay, các nội dung chuẩn bị cho Đại hội cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; công tác tuyên truyền và các phong trào thi đua chào mừng Đại hội được tích cực triển khai thực hiện, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cơ bản thống nhất cao với các nội dung chuẩn bị cho Đại hội và tham gia ý kiến vào nội dung, chương trình, kịch bản điều hành chi tiết, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI. 

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyTạ Văn Long đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu dự làm việc, báo cáo thẩm định của Ban Dân vận Tỉnh ủy; tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị Đại hội, hệ thống hóa, văn bản hóa toàn bộ các nội dung, phần việc chuẩn bị Đại hội, phân công chi tiết gắn với tiến độ, thời hạn cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường trực và các cá nhân, bộ phận liên quan.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để kịp thời điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, không để xảy ra sai sót, với mục tiêu tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái. 

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục hoàn thiện toàn bộ văn kiện Đại hội đảm bảo chất lượng, văn phong mạch lạc, dễ hiểu dễ tiếp cận, chỉnh sửa các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày văn bản. Trong đó, cân nhắc lựa chọn chủ đề Đại hội, tiêu đề Báo cáo chính trị; rà soát bố cục, nội dung của Báo cáo chính trị. 

Các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2024 -2029 gồm 12 chỉ tiêu, tăng 4 chỉ tiêu so với nhiệm kỳ trước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với hệ thống các chỉ tiêu đề ra và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các chỉ tiêu theo hướng phù hợp với tình hình thực tế, khả năng thực hiện nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi tổ chức triển khai. 

Về các nhiệm vụ và giải pháp trong chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029, đồng chí đề nghị bám sát chủ trương, quan điểm và các văn bản của Đảng Nhà nước về công tác mặt trận và công tác củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029; Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh… 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng thống nhất một số nội dung về báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; dự thảo Nghị quyết, tham luận, công tác nhân sự, bầu cử, thời gian tổ chức, chương trình Đại hội.

T.Q

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản