Tin mới

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Ngày 5/7, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Bình Phước, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước dự Đại hội. Tham dự Đại hội còn có 330 đại biểu là những người có uy tín, cá nhân tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về dự Đại hội.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và trước những thành tựu đổi mới và không ngừng phát triển của tỉnh trong những năm qua.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu dự Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Trí tuệ - Hiệu quả”, Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX; nhất là những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra Chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong giai đoạn mới.

 Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội tập trung thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019- 2024 và mục tiêu, phương hướng, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029; góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029.

P.V

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản