Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI sẽ diễn ra trong tháng 8-2024

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 242/KH-MTTQ-BTT về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Sơn La: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ kéo dài 2,5 ngày và dự kiến diễn ra trong tháng 8-2024 tại TP. Pleiku với quy mô 450 đại biểu (bao gồm đại biểu chính thức và đại biểu mời).

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Lê Đại

Đại hội là sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ có nhiệm vụ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết chương trình hành động Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024; Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng thời, Đại hội tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Hiệp thương cử ra Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cũng đã thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban về nhân sự, nội dung, tuyên truyền, vật chất, an ninh, y tế để tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến quá trình chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội.

Theo Báo Gia Lai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản