Tin mới

Đại hội MTTQ tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra vào cuối tháng 7/2024

(Mặt trận) -9/9 huyện, thành phố trên địa bàn Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Trước đó, trong hai ngày 8-9/5, Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đại Từ, đơn vị Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh đã diễn ra. Đến ngày 26/6 có 9/9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp huyện 529 vị.

Ông Ngô Xuân Tình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên cho biết, Đại hội MTTQ cấp xã, cấp huyện chuẩn bị và được tổ chức theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 21 ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên. Đại hội được tổ chức đảm bảo nội dung, chương trình theo đúng Điều lệ MTTQ Việt Nam, hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ban Thường trực MTTQ cấp huyện đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên để chuẩn bị các nội dung và điều kiện tổ chức Đại hội. Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện đã bám sát hướng dẫn của MTTQ tỉnh; chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, bố cục rõ ràng; kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024; phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 có nhiều chỉ tiêu, nội dung mới đã được bổ sung trình Đại hội.

Cũng theo ông Tình, chất lượng tham luận tại các Đại hội chuẩn bị tốt, không khí thảo luận sôi nổi, lựa chọn nội dung tham luận sâu sắc, nêu bật được cách làm hay, sáng tạo, đề xuất các giải pháp bổ sung vào các văn kiện trình Đại hội, nhất là nội dung xây dựng Chương trình thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác nhân sự Đại hội được các cấp ủy quan tâm, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc của Đảng, Nhà nước, Điều lệ MTTQ Việt Nam; đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng. Trong đó, tỷ lệ nữ, tỷ lệ người chưa phải là đảng viên cao hơn so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ tái cử đảm bảo so với đầu nhiệm kỳ.

Việc hoàn thành Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tạo thuận lợi cho Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2024.

Hiện nay, công tác chuẩn bị nội dung các văn kiện đại hội và nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tham gia nhiệm kỳ mới đang được thực hiện khẩn trương theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029”.

T.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản