Đắk Lắk: Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Sáng 22/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 huyện, thị xã, thành phố.

Sơn La: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng nêu rõ, đoàn kết là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh, động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ đoàn kết độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi trọng tăng cường, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với mục đích xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong từng cộng đồng dân cư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra từ ngày 1-18/11 hàng năm. Qua đó, các cấp đã tổ chức triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đạt kết quả tốt.

 Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã khẳng định rõ vị trí, vai trò là tổ chức liên minh chính trị, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức, động viên nhân dân tham gia, tích cực đóng góp nguồn lực cho sự phát triển của địa phương.

Trong Ngày hội, bên cạnh việc tổ chức trang trọng phần lễ, phần hội được các địa phương tổ chức theo đặc điểm văn hóa truyền thống của từng dân tộc. Qua đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thật sự là Ngày hội của toàn dân, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức, động viên nhân dân tham gia, tích cực đóng góp nguồn lực cho sự phát triển của địa phương, cùng hướng đến vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức có hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, nhất là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Qua 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh đã từng bước có sức lan tỏa trong đời sống nhân dân. Đến tháng 12/2022, tỉnh Đắk Lắk có 79/152 xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2022, trong đó có một xã đạt nông thôn mới nâng cao, thành phố Buôn Ma Thuột đạt nông thôn mới.

Hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội; trên 86% khu dân cư, liên khu dân cư, cụm khu dân cư tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết. Nhiều khu dân cư tổ chức các hoạt động như trao tặng nhà Đại đoàn kết, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo; biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực ngay tại cộng đồng dân cư.

Thông qua Ngày hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp trên 280 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây mới 5.480 nhà Đại đoàn kết, 2.080 công trình dân sinh… Trong hai năm 2020 -2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp nhận ủng hộ tổng số tiền và hàng hóa trị giá trên 55,6 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

 Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen 3 tập thể, 2 cá nhân. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, giai đoạn 2003-2023./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản