Đắk Lắk: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk ký kết chương trình phối hợp

(Mặt trận) - Chiều 21/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tổ chức ký kết chương trình phối hợp. Theo đó, hai đơn vị ký kết phối hợp trong công tác tuyên truyền; phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhằm nâng cao hiệu quả chính sách xã hội; và phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. 

Hà Nam: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tuyên Quang: Đánh giá hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng

Phú Thọ: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực giám sát Chương trình Mục tiêu Quốc gia

 Lãnh đạo hai cơ quan, đơn vị thực hiện ký kết phối hợp.

Về nội dung phối hợp trong công tác tuyên truyền, các đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền về hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của NHCSXH và Quỹ “Vì người nghèo”.

Về triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả chính sách xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức, triển khai các chương trình giám sát xã hội việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và tín dụng chính sách xã hội; tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của NHCSXH trên địa bàn. NHCSXH, cung cấp thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội cho Ủy ban MTTQ tỉnh để triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân; chủ động, đề xuất phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Đối với nội dung phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kêu gọi, vận động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới,... nhằm góp phần huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tín dụng chính sách xã hội; Tiếp tục triển khai mở rộng cuộc vận động vì người nghèo nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo và bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương hướng dẫn thủ tục mở tài khoản thanh toán và sử dụng các dịch vụ của NHCSXH đến với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả đúng quy định.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản