Tin mới

Đắk Lắk:Vận động được hơn 8,7 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”.

(Mặt trận) -Sáng 14/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Lắk quý II và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê chủ trì hội nghị.

Đồng Tháp: Đại hội đại biểu MTTQ TP Hồng Ngự lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kon Tum: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đăk Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đồng Tháp: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Quý II/2022, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai tốt nhiệm vụ chính trị, tổ chức nhiều chương trình hành động, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động được trên 450 triệu đồng kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nâng lũy kế số tiền vận động được lên hơn 50,7 tỷ đồng. MTTQ phát động các tổ chức thành viên và cá nhân đóng góp hơn 8,7 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”.

Thông qua các hoạt động hướng về cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, nhân dân; tăng cường kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức và tham gia giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ủy ban MTTQ chủ trì giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong quý III/2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân; tham gia nắm bắt tư tưởng và những vấn đề xã hội quan tâm, vận động nhân dân tiêm đầy đủ các mũi nhắc lại vắc xin phòng COVID-19, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội chung tay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo Báo Đắk Lắk

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản