Tin mới

Đảng bộ phường Thị Cầu đổi mới phương thức lãnh đạo đối với MTTQ và các đoàn thể

(Mặt trận) -Đảng bộ phường Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh) hiện có 650 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ. Những năm qua, Đảng bộ phường luôn xác định từng đoàn thể vững mạnh là góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Vì vậy việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với từng đoàn thể được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thị Cầu đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Vũ Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, Đảng bộ phường đã xây dựng Chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương. Trên cơ sở đó, MTTQ và các đoàn thể phường đều có chương trình và kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Theo đó, định kỳ hằng tháng, Đảng ủy đều có Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo cụ thể đối với từng đoàn thể, tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng ủy, MTTQ và các đoàn thể, cũng như giữa MTTQ và các đoàn thể đối với Đảng ủy.

Đảng ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực trực tiếp phụ trách Khối Dân vận phường. Hằng tháng tham dự sinh hoạt với MTTQ và các đoàn thể, qua đó kịp thời nhận xét, đánh giá những ưu, khuyết điểm của từng đoàn thể, cùng các đoàn thể đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ và các đoàn thể phường  triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy. Trong đó, MTTQ giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố, tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, Đảng bộ phường cũng đã chỉ đạo các Chi bộ hằng tháng tiến hành giao ban với các đoàn thể khu phố. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên ở cơ sở để báo cáo Đảng ủy có sự điều chỉnh phù hợp thực tiễn. Nhờ đó tỷ lệ huy động đoàn viên, hội viên tham gia các tổ chức đoàn thể đều đạt trên 80%.  Các đoàn viên, hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do đơn vị, địa phương phát động bằng những công trình, phần việc cụ thể, sát cơ sở. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm còn 0,46%. Hằng năm, phường có trên 80% số Ban công tác Mặt trận, Chi hội CCB, Chi hội Phụ nữ, Chi Đoàn thanh niên và Chi Hội Nông dân được xếp loại vững mạnh.

Chia sẻ về kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn phường, đồng chí Đinh Văn Minh, Bí thư Đoàn phường cho biết, trước đây chất lượng sinh hoạt Đoàn còn hạn chế, sau khi được Đảng ủy chỉ đạo sát sao, định hướng cho Đoàn phường sinh hoạt theo từng chuyên đề cụ thể như: công tác phát triển đảng viên; đoàn viên tham gia các phong trào thi đua, hoat động xung kích, tình nguyện... Nội dung bám sát thực tế, đoàn viên tích cực tham gia trao đổi, thảo luận, nhờ đó mà chất lượng sinh hoạt Đoàn ngày càng nâng cao. Trung bình hằng năm có 5 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.  

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Vũ Xuân Hùng khẳng định, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể phường ngày càng có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở nhằm chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Nổi bật nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Đồng thời, tăng cường bám sát địa bàn, cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, bức xúc và vấn đề nhân dân quan tâm để tham mưu, đề xuất và kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đặc biệt, mọi hoạt động của các đoàn thể đều bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy ý kiến của đại đa số và người đứng đầu các đoàn thể phải có ý thức trách nhiệm cao trước mọi quyết định của cá nhân và tập thể. Nhờ vậy, các đoàn thể phường hoạt động có hiệu quả hơn, hằng năm đều đạt vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

T.A

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản