Đánh giá tình hình vận động, quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo tỉnh Tuyên Quang

(Mặt trận) -Chiều 26-5, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp đánh giá công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo tỉnh năm 2019, dự kiến phân bổ sử dụng Quỹ năm 2020.

Đồng Tháp: Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Nâng cao hiệu quả hội nghị đại biểu nhân dân

 

Trong năm 2019, tổng số tiền vận động tiếp nhận Quỹ vì người nghèo của tỉnh là trên 7,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn dư quỹ năm 2018 chuyển sang trên 3,6 tỷ đồng, vận động tiếp nhận ủng hộ được gần 4,1 tỷ đồng. Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh đã ra quyết định hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 3,6 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 124 hộ sửa nhà và làm nhà ở với số tiền trên 3,3 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh nghèo, tặng quà các đối tượng số tiền trên 270 triệu đồng. Số dư quỹ còn lại chuyển sang năm 2020 là trên 4 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh tiếp tục vận động ủng hộ được trên 1,1 tỷ đồng, nâng tổng số tiền vận động, tiếp nhận ủng hộ gần 5,2 tỷ đồng.

Thảo luận tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung bàn bạc, thống nhất các giải pháp để phân bổ số tiền trên 3,4 tỷ đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo để hỗ trợ sửa chữa nhà và làm nhà cho 114 hộ nghèo của 10 xã phấn đấu về đích nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. Các đại biểu cũng đã cho ý kiến và thống nhất sửa đổi một số nội dung Quy chế hoạt động của Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh sửa đổi năm 2020.

 Ngọc Hưng

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản