Tin mới

Điện Biên chuẩn bị khẩn trương, chu đáo cho cuộc bầu cử

(Mặt trận) -Theo kế hoạch, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Thời gian không còn nhiều, trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử cần nhiều thời gian, công sức, do đó các bước chuẩn bị đang được các cấp, ngành trong tỉnh khẩn trương triển khai, đảm bảo an toàn, chặt chẽ, chu đáo để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 

Ðể cuộc bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt kết quả cao, ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 550-QÐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 19 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ÐBQH tỉnh làm Trưởng ban. Tiếp đó, ngày 20/1, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó yêu cầu các cấp, các ngành và toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chủ động nghiên cứu, quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện cuộc bầu cử theo đúng quy định, quy trình của pháp luật, đảm bảo vừa thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021. Cùng ngày, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh gồm 28 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch UBBC.

Công tác bầu cử được triển khai theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 20/1 - 5/4; giai đoạn 2 từ ngày 6/4 - 4/5; giai đoạn 3 từ ngày 5/5 - 11/6. Ðể giúp UBBC tỉnh thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, UBND tỉnh quyết định thành lập 4 tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban Nhân sự (13 thành viên); Tiểu ban An ninh trật tự (9 thành viên); Tiểu ban Tuyên truyền (16 thành viên) và Tiểu ban Cơ sở vật chất (9 thành viên). Các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đã được tỉnh chủ động triển khai để các huyện, thị, thành phố căn cứ thực hiện, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ.

Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh, TP. Ðiện Biên Phủ xác định, công tác bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo ngay từ những ngày đầu năm mới. Ngoài triển khai các bước cho công tác bầu cử đúng theo kế hoạch, từ ngày 26 - 28/1/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Ðiện Biên Phủ đã tổ chức 6 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho 780 đại biểu là Thường trực Ðảng ủy, Thường trực HÐND, lãnh đạo UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường; bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, bản và trưởng, phó ban công tác mặt trận khu dân cư của 12 xã, phường trên địa bàn thành phố. Nội dung tập huấn là các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bầu cử, đặc biệt là 5 bước quy trình hiệp thương; công tác kiểm tra, giám sát đối với cuộc bầu cử.

Thực hiện kế hoạch của UBBC tỉnh, đến nay 100% đơn vị cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đã thành lập UBBC, ban hành kế hoạch triển khai, thành lập các tiểu ban giúp việc. Ðặc biệt, để làm tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử ÐBQH và đại biểu HÐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn về công tác bầu cử trong hệ thống MTTQ các cấp. Ngày 6/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử ÐBQH và HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó số lượng, cơ cấu thành phần ÐBQH khóa XV của tỉnh được phân bổ, bầu là 6 đại biểu; trong đó 4 đại biểu làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu; giới thiệu ứng cử 9 đại biểu. Ðối với bầu cử đại biểu HÐND tỉnh bầu 52 đại biểu. Hiệp thương đã thống nhất giới thiệu 95 người ứng cử. Trong đó, đại biểu công tác ở cơ quan tỉnh giới thiệu ứng cử 67 người để bầu 36 đại biểu; đại biểu công tác tại cấp huyện, cơ sở giới thiệu ứng cử 32 người để bầu 16 đại biểu. Về cơ cấu kết hợp, có 17 đại biểu nữ, 6 đại biểu ngoài Ðảng, 8 đại biểu dưới 40 tuổi, 29 đại biểu dân tộc thiểu số; 20 đại biểu tái cử.

Theo kế hoạch của UBBC tỉnh, chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 4/3/2021 việc công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HÐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử phải thực hiện xong. Do đó, ngay sau khi tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, căn cứ vào kết quả, Thường trực HÐND các cấp đã khẩn trương tiến hành điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HÐND cấp mình. Thời điểm này, UBBC các cấp đã bắt đầu tiến hành công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HÐND, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Tại TX. Mường Lay, Ủy ban MTTQ thị xã đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận số lượng đại biểu HÐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 31 đại biểu, giới thiệu ứng cử 60 người. Trong đó, 22 đại biểu nữ (chiếm 36,7%); 24 đại biểu dưới 40 tuổi (40%); 5 đại biểu là người ngoài Ðảng (8,3%); 22 đại biểu là người dân tộc thiểu số (36,7%), đại biểu tái cử là 20 người (33,3%).

Là một trong những đơn vị triển khai xong khá sớm công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử huyện Mường Ảng đã ấn định và công bố 7 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Sau khi nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HÐND các cấp, UBND huyện sẽ thống nhất với Thường trực HÐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thành lập Ban bầu cử đại biểu HÐND huyện. Ðồng thời, ở cấp xã cũng tiến hành thành lập ban Bầu cử với số lượng thành viên từ 7 - 9 người. Tiếp đó, sẽ tiến hành các bước gồm: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2; tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phục vụ cho cuộc bầu cử.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, chu đáo, cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh sẽ thành công tốt đẹp.

Ðức Huy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản