Tin mới

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo nhiệm kỳ 2024 – 2029

(Mặt trận) -Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 được tổ chức trong 2 ngày (13 – 14/6) với chủ đề: “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc và vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam; mở rộng dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng huyện Tuần Giáo phát triển bền vững”.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Tuần Giáo và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện toàn diện chương trình hành động của MTTQ và đạt nhiều kết quả rõ nét. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của huyện. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nhiều tiến bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế của mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, tạo nên sức mạnh cộng đồng trong tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phương thức hoạt động của mặt trận có nhiều đổi mới, chú trọng tính hiệu quả, thực chất; hoạt động vì người nghèo được phối hợp triển khai kịp thời, đúng đối tượng, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác mặt trận trong nhiệm kỳ vẫn còn một số hạn chế như: Việc tuyên truyền, vận động có lúc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở một số nơi còn chậm, hiệu quả thấp; một số đơn vị cấp xã còn lúng túng trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng chưa đồng đều; công tác tham gia hòa giải ở cơ sở tại một số địa phương chưa thực sự phát huy hiệu quả… Đại hội thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo nhiệm kỳ 2024 - 2029

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội đã hiệp thương cử 61 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX đã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực. Bà Lường Thị Nhung được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII gồm 20 đại biểu.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo. UBND huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

T.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản