Tin mới

Điện Biên: Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Từ đó, đã phát huy vai trò của MTTQ trong việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Lào Cai: 9/9 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029

Đà Nẵng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Định: Tuyên dương các cá nhân và tập thể trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

 Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Điện Biên bàn giao nhà hỗ trợ theo Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” cho hộ nghèo xã Hua Thanh.

Xác định công tác tuyên truyền, tập hợp nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho người dân; vận động bà con tham gia xây dựng quy ước và xóa bỏ các hủ tục, hăng hái tham gia phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, phối hợp với ngành Công an vận động nhân dân thực hiện tốt Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tuyên truyền người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tham gia các dự án trồng, phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, hàng năm ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai thực hiện tốt việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư, tạo ra đợt sinh hoạt cộng đồng rộng lớn, sâu sắc và ý nghĩa, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới.

Ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên chia sẻ: Song song với công tác tuyên truyền, tập hợp nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với việc vận động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để làm đường giao thông, nhà văn hóa, tham gia vệ sinh giữ gìn bản làng xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa. Trong năm 2022, toàn tỉnh có 1.445 khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” (đạt 100%), 100.769 hộ được công nhận gia đình văn hóa (chiếm 73,6%). Cùng với đó, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Nhờ đó, đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Riêng năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phân bổ số tiền hơn 70,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.353 nhà đại đoàn kết, 51 công trình vệ sinh, hỗ trợ 1.172 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp 16 người nghèo khám chữa bệnh. Từ 7/5/2023 - 7/5/2024, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ triển khai hỗ trợ xây dựng 5.000 nhà đại đoàn kết theo Đề án Vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Mỗi dịp tết nguyên đán, MTTQ Việt Nam các cấp còn tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, với những gia đình bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, thiên tai cũng được MTTQ Việt Nam các cấp kịp thời động viên, trao phần quà hỗ trợ.

Phát huy vai trò của mình, MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng để bảo đảm lợi ích của nhân dân. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các vị đại biểu dân cử để kịp thời ghi nhận, giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân… Từ đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, tập trung hướng về cơ sở và địa bàn dân cư, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Điện Biên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Nhờ đó, đã tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Huyền Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản