Điện Biên: Giao ban công tác Mặt trận khối huyện, thị, thành phố năm 2021

(Mặt trận) -Sáng 27/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận các huyện, thị xã, thành phố năm 2021. Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên chủ trì.

Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Quảng Nam: Hội nghị giao ban công tác mặt trận quý III năm 2022

Thành phố Hà Nội: Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Năm 2021, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với địa bàn dân cư và công tác phòng chống dịch Covid-19, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với các tầng lớp nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền, vận động các hộ dân thuộc diện giải tỏa thuộc Dự án đường 60m và hạ tầng kỹ thuật khung dọc đường 60m... Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại nhiều kết quả góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Tính đến ngày 15/12/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động ủng hộ phòng, chống dịch gần 18 tỷ đồng và hiện vật trị giá gần 5 tỷ đồng; quỹ vắc xin phòng Covid-19 gần 7 tỷ đồng và 320 triệu kíp Lào; tuyên truyền, vận động quỹ “Vì người nghèo” hơn 84 tỷ đồng (đã phân bổ hơn 19 tỷ đồng, trong đó: hỗ trợ, tặng 6.870 suất quà; xây dựng, sửa chữa 1.712 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ 22 hộ mua trâu, bò giống; 11 bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh dài ngày; 671 suất quà cho học sinh nghèo). Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai, thực hiện tích cực. Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện…

Phát biểu kết luận, đồng chí Lò Văn Mừng đánh giá cao hoạt động công tác Mặt trận năm 2021 và đề nghị thời gian tới các huyện, thị, thành phố tăng cường nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội. Các địa phương cần quan tâm triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật; quan tâm hoạt động giám sát, phản biện xã hội tại cơ sở; giám sát việc hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; chăm lo Tết cho người nghèo…

Thùy Trang

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản