Điện Biên: Hiệp thương kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023

(Mặt trận) -Ngày 7/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Hiệp thương kế hoạch giám sát xã hội năm 2023 với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên chủ trì hội nghị.

Tuyên Quang làm mới và sửa chữa hơn 4.500 nhà ở cho hộ nghèo

Phú Thọ: Giao ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Văn Mừng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2022, công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã từng bước đi vào nền nếp và hoạt động hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Nội dung giám sát được lựa chọn trên nhiều lĩnh vực mà nhân dân quan tâm, bức xúc, phản ánh. Cách thức tổ chức giám sát được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; công tác phản biện xã hội tăng về số lượng. Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ trì và phối hợp tham gia hàng trăm cuộc giám sát; thực hiện được 4 cuộc phản biện xã hội. Qua giám sát, phản biện xã hội đã có nhiều ý kiến, kiến nghị được các cơ quan chức năng tiếp thu, chỉnh lý, giải quyết.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội vẫn còn một số tồn tại như: Hiệu quả còn hạn chế, nhất là ở cấp huyện; số lượng giám sát của các đoàn thể tại cấp huyện và xã còn thấp; các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở chưa tổ chức được phản biện xã hội…

Về Kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến, thống nhất về nội dung, hình thức, thời gian, đối tượng giám sát. Theo đó, trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh sẽ chủ trì thực hiện 9 cuộc giám sát, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện 4 cuộc, 5 đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh mỗi đơn vị thực hiện 1 cuộc.

Một số nội dung giám sát được các đơn vị lựa chọn trong năm tới: Việc thực hiện Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 9/12/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; triển khai thực hiện Kế hoạch số 1303/KH-UBND ngày 6/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Đức Linh

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản