Điện Biên: Hơn 1.110 hộ nghèo của tỉnh đã hoàn thành làm nhà đại đoàn kết

(Mặt trận) -Tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh Điện Biên có 3.206 hộ nghèo, cận nghèo triển khai làm nhà ở theo Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện. Trong đó, 1.114 hộ đã hoàn thành việc làm nhà và 2.092 hộ đang triển khai làm nhà (gồm 852 hộ đang làm nền - móng, 881 hộ đang làm khung - tường, 359 hộ đang làm mái). Số hộ chưa triển khai làm nhà là 1.794 hộ.

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Quảng Ngãi: Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Hộ nghèo bản Đứa, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo đang khẩn trương xây dựng nhà đại đoàn kết được hỗ trợ. 

Các địa phương thực hiện tốt việc làm nhà cho hộ nghèo là thành phố Điện Biên Phủ với 100% hộ đang triển khai làm nhà, số nhà đã hoàn thành 25 nhà (đạt 49%); kế tiếp là huyện Điện Biên Đông với 521/574 nhà đã triển khai làm, số hộ làm xong nhà là 237 hộ (đạt 41,3%). Huyện Mường Chà đã có 453/679 hộ triển khai làm nhà, số nhà đã hoàn thành 243 nhà (đạt 35,8%); huyện Mường Nhé có 335/511 hộ triển khai làm nhà và số nhà đã xong là 190 nhà (đạt 37,2%)… Hiện các địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động các hộ được hỗ trợ nhanh chóng triển khai việc làm nhà; huy động nguồn lực hỗ trợ các hộ xây dựng nhà ở để đảm bảo đúng theo tiến độ của Đề án.

Theo Báo Điện Biên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản