Tin mới

Điện Biên: Phản biện xã hội dự thảo nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội

(Mặt trận) - Ngày 13/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết “Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh”.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

 Đại biểu dự hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết “Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh”.

Dự thảo Nghị quyết “Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh” sẽ áp dụng đối với các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360 nghìn đồng/tháng. Hệ số trợ giúp xã hội với đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, khẩn cấp tại cộng đồng; hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cộng đồng; đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội tương ứng với quy định Nghị định số 20 của Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí đều cho rằng việc ban hành Nghị quyết “Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh” là cần thiết, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Các đại biểu cũng tham gia phản biện đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa độ tuổi các đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội; nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, hệ số trợ giúp xã hội nhằm đảm bảo chăm lo tốt cho các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia phản biện của các đơn vị và trao đổi làm rõ của lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để gửi UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Đức Linh

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản