Điện Biên: Phân bổ hỗ trợ 509 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo

(Mặt trận) -Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biện vừa quyết định phân bổ số lượng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh (đợt 2) theo Đề án số 09/ĐA-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tổng số hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ trong đợt này là 509 hộ thuộc 6 huyện. Trong đó, huyện Tủa Chùa 109 hộ; huyện Mường Nhé, Mường Chà, Tuần Giáo mỗi huyện 100 hộ; huyện Điện Biên Đông và Mường Ảng mỗi huyện 50 hộ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Hộ nghèo xã Na Sang, huyện Mường Chà làm nhà ở theo Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh yêu cầu các huyện khẩn trương ban hành danh sách các hộ được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết đợt 2; tổ chức triển khai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ; thực hiện hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo làm nhà và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 10/7/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh đã ban hành Quyết định số 609-QĐ/BCĐ về phân bổ hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo (đợt 1) hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) với số lượng 4.491 hộ thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố.

Đức Thái

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản