Tin mới

Đổi mới công tác Đảng trong lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

(Mặt trận) - Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. Những năm qua, Đảng ủy cơ quan luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi, phát huy sức trẻ, đóng góp tích cực vào hoạt động chính trị cơ quan.

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

Quảng Ninh: Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

Bắc Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Lục Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Công tác lãnh đạo của Đảng ủy với tổ chức Đoàn Thanh niên

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Ban Tổ chức Trung ương, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương luôn thể hiện vai trò xung kích của mình trong mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng ủy tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là cán bộ chủ chốt của Đoàn Thanh niên. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ có các buổi làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên để nắm tình hình, tư tưởng, nguyện vọng và trao đổi, đối thoại với đoàn viên, thanh niên. Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo các chi uỷ phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trong việc theo dõi quá trình rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên, thanh niên. Trao đổi thống nhất với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trước khi cử đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khi thực hiện quy trình xem xét kết nạp đảng viên mới. Đối với đảng viên đang sinh hoạt Đoàn, các chi bộ tham khảo kết quả xếp loại đoàn viên, làm cơ sở để đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. Các chi uỷ, lãnh đạo vụ, cục, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên trong độ tuổi đoàn là đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt đầy đủ theo quy định.

Đảng uỷ, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn về lý luận chính trị. Thường xuyên tạo điều kiện cử cán bộ, đoàn viên, công chức trẻ tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác cho thanh niên. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn với trọng tâm là xung kích thực hiện cải cách hành chính, đổi mới tác phong làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Động viên đoàn viên, thanh niên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với một số địa phương, đơn vị. Đồng thời, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, tăng cường lãnh đạo xây dựng các chi bộ và Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin, tạo động lực làm việc cho đoàn viên, thanh niên. Tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên dương các tổ chức và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đảng uỷ chỉ đạo các chi ủy và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thường xuyên nắm bắt tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên và có những biện pháp phù hợp để định hướng về tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng. Tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp nhận thức về Đảng, các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương một mặt tuyên truyền, động viên đoàn viên, thanh niên, công chức trẻ tích cực học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức chuyên môn và đạo đức công vụ. Mặt khác luôn chú trọng đến việc rèn luyện, lối sống văn hoá, ý thức công dân cho thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hoặc các hoạt động truyền thống, công tác xã hội... Đoàn viên, thanh niên có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, hoàn thiện kỹ năng công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời tham gia tích cực các phong trào thanh niên. Thực hiện nghiêm quy chế cơ quan, giữ gìn tác phong, quan hệ công tác đúng mực, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc chức trách, nhiệm vụ của mình, xung kích đảm nhận những công việc mới, việc khó. Đoàn Thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với các phong trào thi đua, như: Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đoàn; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng; phối hợp tổ chức trồng cây, dâng hương tại Đền Đô, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; phối hợp tổ chức lễ dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch; tham gia Hội trại với chủ đề “Sáng mãi ngọn lửa thanh niên” do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức; tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao… Ban Chấp hành Đoàn chủ trì 2 Đề án “Nâng cao chất lượng văn hóa công sở, xây dựng môi trường công tác xanh - sạch - đẹp tại Ban Tổ chức Trung ương” và Đề án “Bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương”. Các hoạt động góp phần động viên, khích lệ đoàn viên, thanh niên thi đua, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã phối hợp giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, phổ biến các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Đặc biệt, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; học tập, nghiên cứu cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Xây dựng Đảng”, các tiêu chí của Ban, của ngành “Tiêu chí chung về đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập 5 tiêu chí về đạo đức cán bộ, công chức ngành Tổ chức Xây dựng Đảng; sinh hoạt chuyên đề “Phương pháp phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch trên không gian mạng”, “70 năm sáng mãi ngọn lửa thi đua yêu nước”… Qua đó, kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng cho thanh niên.

Quán triệt quan điểm, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, do vậy, Đảng uỷ và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương luôn quan tâm lãnh đạo trực tiếp Đoàn Thanh niên cơ quan về phương hướng, nhiệm vụ công tác, tư tưởng và tổ chức, cán bộ của Đoàn, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên được cống hiến, học tập và phát triển. Trong Tháng Thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn tổng kết đánh giá kết quả rèn luyện của đoàn viên, thanh niên, đề xuất, giới thiệu những đoàn viên ưu tú để  các chi bộ xem xét bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Từ năm 2015 đến nay, Đảng uỷ đã cử 24 đoàn viên ưu tú tham gia học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 21 đảng viên dự bị tham gia học lớp đảng viên mới, đã kết nạp được 19 đảng viên từ đoàn viên, thanh niên, chuyển đảng chính thức cho 22 đảng viên dự bị.

Đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn, Hội Cựu chiến binh cơ quan tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, như: “Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng” tại hai huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) với số tiền vận động được hơn 385 triệu đồng; phối hợp tổ chức giải bóng đá giao hữu với các tuyển thủ quốc gia, quyên góp số tiền 55 triệu đồng ủng hộ các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương; phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó, tặng 34 suất quà, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hơn 1000 cuốn vở, bút cùng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại bản Ba Phang 1 (xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu); tổ chức hoạt động cắm hoa và bán hoa tình nguyện nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thu về 40 triệu đồng dành tặng cho các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều)…

Đoàn viên, thanh niên luôn ý thức và thể hiện được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, không ngại khó, ngại khổ đảm nhận những việc khó, việc mới. Hằng năm, kết quả đánh giá và xếp loại đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, đảng viên đều đạt 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, khẳng định nỗ lực rèn luyện, công tác và phấn đấu của đoàn viên, thanh niên. Các đảng viên trẻ do Đoàn giới thiệu đã và đang thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu cho các đoàn viên học tập và noi theo. Nhiều đảng viên vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan, Trung ương Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Đặc biệt năm 2016 và 2017, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương vinh dự được tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Một số bài học kinh nghiệm trong việc đổi mới công tác Đảng trong lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

Một là, Đảng uỷ và lãnh đạo Ban tạo điều kiện, cơ chế để Ban Chấp hành Đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt chức năng đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên. Giao việc phù hợp để đoàn viên, thanh niên có cơ hội phấn đấu, trưởng thành. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Hai là, Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn và phát triển phong trào Đoàn. Tạo điều kiện về thời gian để các đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động đoàn. Tạo điều kiện về học tập, nâng cao trình độ cả về lý luận chính trị, chuyên môn, bố trí công tác, đề bạt công chức trẻ khi có đủ điều kiện. Định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy có buổi làm việc, nắm tình hình công tác đoàn và phong trào thanh niên; gặp gỡ trao đổi, đối thoại với đoàn viên, thanh niên trong cơ quan.

Ba là, Đảng uỷ quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phối hợp, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên, kết nạp đảng mới và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị. Các chi ủy phối hợp với lãnh đạo vụ, cục, đơn vị tạo điều kiện cả vật chất và tinh thần để đoàn viên, thanh niên được cống hiến, tham gia nhiều hơn vào các công việc của vụ, cục, đơn vị.

Bốn là, Ban Chấp hành Đoàn xác định rõ, giáo dục đoàn viên, thanh niên theo lý tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, để từ đó chủ động và sáng tạo trong đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung mới, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó, chú trọng kế thừa các phương thức tổ chức phong trào đã có hiệu quả trong thực tiễn, như: Tháng Thanh niên, các hoạt động tình nguyện,… gắn với làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh kịp thời cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

Với vai trò Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ban Tổ chức Trung ương đã có những đóng góp trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn và các thế hệ thanh niên Việt Nam, Đoàn Thanh niên Ban Tổ chức Trung ương đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, khẳng định sức trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trần Thị Phương Thảo

Chánh Văn phòng Đảng ủy Ban Tổ chức Trung ương

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản