Tin mới

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa: Hướng hoạt động về cơ sở

(Mặt trận) -Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội (CT-XH) tỉnh Thanh Hóa ngày càng thiết thực, tập trung hướng mạnh về cơ sở, phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên ngày càng đa dạng, phong phú, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

 Cán bộ MTTQ tham gia giám sát việc sử dụng các thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa thôn Xuân Thành, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân).
Ảnh: Phan Nga

Đổi mới, sâu sát cơ sở

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH từ tỉnh đến cơ sở đã có những đổi mới tích cực theo hướng tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả của các phong trào thi đua, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở nhằm chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Nổi bật là MTTQ, các tổ chức đoàn thể CT-XH các cấp đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó MTTQ, các đoàn thể đã tăng cường bám sát địa bàn, cơ sở, phát hiện những khó khăn, bức xúc và vấn đề Nhân dân quan tâm để tham mưu, đề xuất và kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh đã kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay MTTQ, đoàn thể các cấp đã thực hiện rất hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Việc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt của MTTQ và các đoàn thể phù hợp với đối tượng, từng lĩnh vực, vùng miền, hướng các hoạt động vào tham mưu thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động. Các phong trào thi đua của MTTQ và đoàn thể phát động thực hiện đều được tổ chức theo hướng có trọng tâm, trọng điểm bằng những công trình, phần việc cụ thể, có sản phẩm thiết thực, không chung chung, mang màu sắc của từng tổ chức.

Điểm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của huyện Thạch Thành là việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH theo hướng đa dạng, các phong trào thi đua được gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng có hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Minh Tuân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ và các đoàn thể huyện đã kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ được 6,1 tỷ đồng; quỹ cứu trợ phòng, chống thiên tai 1,4 tỷ đồng; quỹ phòng, chống dịch COVID-19 được 2,43 tỷ đồng. Trong 5 năm (2016-2020), toàn huyện đã hỗ trợ trên 20 tỷ đồng cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, đã có trên 5.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng lợi từ các dự án, chính sách, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 18,4% (năm 2016) xuống còn 1,01% (năm 2020).

Hướng hoạt động về cơ sở, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, MTTQ đã chủ trì phối hợp và phân công các tổ chức thành viên triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, MTTQ các cấp đã chủ động triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có công văn vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và nhận được sự chung tay ủng hộ của toàn xã hội, để thực hiện mục tiêu sớm tiêm vắc-xin miễn phí cho người dân. Tính đến ngày 30-6, sau hơn 1 tháng phát động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của 690 đơn vị, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền và hàng trị giá hơn 59 tỷ 860 triệu đồng (trong đó, tiền mặt hơn 58 tỷ 510 triệu đồng và hàng hóa trị giá 1 tỷ 350 triệu đồng) cho công tác phòng, chống dịch. Sự đồng lòng chung sức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về tinh thần, vật chất để tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh.

Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao đời sống đoàn viên, hội viên

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã chỉ đạo UBND và các ngành quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất làm việc, tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể hoạt động. Đối với MTTQ và các đoàn thể cấp huyện tự chủ về kinh phí hoạt động, phân bổ kinh phí hoạt động theo đầu biên chế, kinh phí hoạt động các ban chỉ đạo, các cuộc vận động được đầu tư sửa chữa nhà làm việc, hoạt động mua sắm trang thiết bị, với tổng kinh phí (giai đoạn 2015-2020) là 1,2 tỷ đồng, tăng 500 triệu đồng so với giai đoạn 2010-2015. Đối với cấp xã, thị trấn, 16/16 xã, thị trấn đã có phòng làm việc riêng cho MTTQ và các đoàn thể, tăng 4 xã so với năm 2015. Các điều kiện khác cũng được cấp ủy, chính quyền quan tâm, cơ bản bảo đảm cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể cấp xã.

Được biết, việc xây dựng, bố trí phòng làm việc, các trang thiết bị, đảm bảo kinh phí và các điều kiện cho MTTQ, các đoàn thể CT-XH hoạt động đã được triển khai có hiệu quả (trước khi có Nghị quyết 02, phần lớn ủy ban MTTQ cấp xã và các đoàn thể CT-XH chưa có phòng làm việc riêng, thiếu trang thiết bị để làm việc). Đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư tổng số vốn xây dựng công sở cho MTTQ và các đoàn thể CT-XH là 338,9 tỷ đồng. Nhìn chung điều kiện làm việc cho MTTQ, các đoàn thể CT-XH cấp xã đạt 80% tổ chức có phòng làm việc riêng, 100% tổ chức có đủ trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động.

Các ngành, các địa phương đã đề xuất HĐND tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách tỉnh cho MTTQ, các đoàn thể, cụ thể là: cấp xã từ 10 triệu đồng/năm lên 15 triệu đồng/năm; khu dân cư từ 8 triệu đồng/năm lên 10 triệu đồng/năm; phụ cấp cho trưởng ban công tác mặt trận hệ số 0,6 và 0,7; được thực hiện từ năm 2020 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh từ ngày 10 đến 12-12-2019.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Võ Mạnh Sơn cho biết, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới hoạt động của tổ chức công đoàn, chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Với nhiều hoạt động, chương trình thiết thực như: “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, từ năm 2016 đến nay, các cấp công đoàn, lãnh đạo các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ trên 70 tỷ đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức ký kết với 41 đối tác, các đơn vị cung cấp các dịch vụ, ưu đãi các sản phẩm cho trên 72.000 đoàn viên, NLĐ... với số tiền được hưởng lợi trên 6,8 tỷ đồng...

Xác định thành công trong công tác giảm nghèo là tiền đề quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của các phong trào khác, Hội LHPN tỉnh đã tập trung triển khai nhân rộng nhiều mô hình giảm nghèo, giúp nhiều chị em vươn lên thoát nghèo bền vững. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo chia sẻ, nhằm kịp thời nắm bắt và hỗ trợ hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế, hằng năm, các cấp hội LHPN đã khảo sát nhu cầu hội viên, phụ nữ ở cơ sở. Từ đó, xây dựng mô hình giảm nghèo phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và tình hình thực tế tại địa phương. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã trao 274 bò cái sinh sản, 134 dê giống sinh sản và 5.000 vịt bầu cổ xanh cho 391 hội viên, phụ nữ nghèo. Hiện, các tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản đã phát triển thêm được 52 con bò và bê, nâng tổng số bò, bê lên 326 con; nhân rộng được 2 tổ hợp tác chăn nuôi vịt bầu cổ xanh, nâng tổng số vịt lên 10.000 con. Thông qua các dự án, mô hình đã giúp cho 166 hộ thoát nghèo, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Các hoạt động vì người nghèo đã thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia, đã tạo nên hiệu ứng xã hội tích cực. Trong 5 năm (2015-2020), toàn tỉnh đã làm mới 3.282 căn nhà, sửa chữa 675 căn nhà, hỗ trợ sản xuất trên 7 tỷ đồng, khám chữa bệnh 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ trên 9,3 tỷ đồng giúp học sinh nghèo học tập... Chương trình an sinh xã hội được triển khai rộng khắp và thu hút nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đạt trên 608 tỷ đồng, đã làm 2.885 nhà cho người nghèo trị giá 171 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất, khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo học tập gần 175 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh đạt trên 262 tỷ đồng.

Việc quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo do đoàn viên, hội viên làm chủ hộ. Cụ thể, thanh niên giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5%, công đoàn 5%, hội viên phụ nữ 3%, hội viên nông dân 7%, cựu chiến binh dưới 3%. Như vậy, với việc đổi mới trong tổ chức các hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, MTTQ, các đoàn thể CT-XH đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy nội lực của hộ dân, góp phần tạo sự tin tưởng của đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân vào chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận ở từng địa phương trong tỉnh.

Phan Nga – Lê Hà

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản