Tin mới

Đồng Nai: Đổi mới công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác

(Mặt trận) -Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động và chủ trì, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua. Đặc biệt, chú trọng đổi mới trong công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Mặt khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai hướng dẫn ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp lựa chọn những vấn đề tồn tại, nhân dân quan tâm, bức xúc để tập trung chỉ đạo, tham mưu, góp ý giải quyết có hiệu quả gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, trách nhiệm trong các hoạt động của cán bộ Mặt trận.

Thảo Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản