Đồng Nai: Đổi mới công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác

(Mặt trận) -Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động và chủ trì, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua. Đặc biệt, chú trọng đổi mới trong công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điện Biên: Hiệp thương kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023

MTTQ các cấp TP.Bà Rịa vận động Quỹ 'Vì người nghèo' đạt hơn 400% so với kế hoạch

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách

Mặt khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai hướng dẫn ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp lựa chọn những vấn đề tồn tại, nhân dân quan tâm, bức xúc để tập trung chỉ đạo, tham mưu, góp ý giải quyết có hiệu quả gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, trách nhiệm trong các hoạt động của cán bộ Mặt trận.

Thảo Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản