Tin mới

Đồng Nai: Tập huấn nghiệp vụ cho 171 cán bộ chủ chốt MTTQ Việt Nam ở cơ sở

(Mặt trận) -Ngày 9-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ chủ chốt MTTQ Việt Nam ở cơ sở năm 2022.

Khánh Hòa: Khởi công xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Khánh Vĩnh

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ 15 (khóa XVI)

Điện Biên: Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Điện Biên Phủ lần thứ VII

 Học viên tham gia Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ chủ chốt MTTQ Việt Nam ở cơ sở năm 2022.(ảnh: Sông Thao)

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang nhấn mạnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Mặt trận cơ sở là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Điều này góp phần nhằm củng cố nghiệp vụ, phát huy vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đó, từ ngày 9 đến ngày 13-5, 171 cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp sẽ được truyền đạt 11 nội dung trọng tâm, gồm: quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và công tác dân vận trong tình hình mới; một số nội dung trọng tâm kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác dân vận. Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Kỹ năng tổ chức, điều hành và chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Công tác tôn giáo, dân tộc của MTTQ Việt Nam. Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai Quy chế số 14-QC/TU, ngày 10-2-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai. Triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Kỹ năng viết tin, bài trên Trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

S.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản