Tin mới

Đồng Nai tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

(Mặt trận) -Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nêu rõ: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và tỉnh.

Đồng Tháp: Đại hội đại biểu MTTQ TP Hồng Ngự lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kon Tum: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đăk Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đồng Tháp: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tỉnh trong năm 2021.

* Đảm bảo tiến độ cho cuộc bầu cử

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Hồ Thanh Sơn cho biết, ngay sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kiện toàn các chức danh trong cấp ủy, chính quyền, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã sớm ban hành các kế hoạch, chỉ thị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh và chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố triển khai các công việc cần thiết trong cuộc bầu cử.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này được tiến hành trong điều kiện đất nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng đang đứng trước nhiều thời cơ, điều kiện mới vừa thuận lợi, vừa đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh, thiên tai vẫn diễn ra phức tạp. Chính vì vậy, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức phụ trách bầu cử và lãnh đạo các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu các nội dung được triển khai hướng dẫn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh, để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn cần căn cứ chức năng, quyền hạn do pháp luật quy định tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp theo đúng chỉ đạo của Ban TVTU, kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh và sự chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, cần chủ động thực hiện đảm bảo tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử, công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, trình tự tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử.

Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết, để lãnh đạo thực hiện tốt công tác bầu cử, các đồng chí trong Ủy ban Bầu cử tỉnh, ủy ban bầu cử cấp huyện, xã dành thời gian nghiên cứu đầy đủ, chi tiết để nắm chắc các văn bản luật, nghị quyết, các văn bản hướng dẫn liên quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, của tỉnh để lãnh đạo công tác bầu cử đảm bảo đúng luật định.

Đặc biệt, cần dành thời gian để nghiên cứu tài liệu, những nội dung mới so với các cuộc bầu cử trước đây, chú ý đến lịch trình thời gian gắn với nội dung công việc được luật quy định để có sự chủ động thực hiện đảm bảo thời gian đúng quy định.

* Phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng

Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng cũng cho rằng, để thực hiện tốt công tác bầu cử, các cấp thực hiện công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; giới thiệu, lựa chọn bầu được những ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp phải đảm bảo theo đúng quy trình của luật định và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Đồng thời, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, cần chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống lại mọi hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Chủ động đề ra các phương án ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

Đồng thời, thực hiện tiếp công dân theo quy định; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước bầu cử, đảm bảo ổn định tình hình chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đảm bảo quy định.

“Các tiểu ban của Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức phân công nhiệm vụ từng thành viên, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của từng tiểu ban. Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh phát huy tốt vai trò tham mưu  giúp cho Ủy ban Bầu cử tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố cần chủ động triển khai đến tận cơ sở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. Bên cạnh đó, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” - đồng chí Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh.

* Chủ động, tích cực

Giám đốc Sở TT-TT Lê Hoàng Ngọc, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, đến nay đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, yêu cầu công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Đồng thời, tạo được không khí phấn khởi trong nhân dân gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, bộ, ngành, địa phương, đơn vị và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Bùi Quang Huy cho hay, Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng đã có hướng dẫn MTTQ các cấp tham gia công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Yêu cầu MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định liên quan đến công tác bầu cử. Trong đó, công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử thực hiện dân chủ, khách quan, đúng luật, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng người được giới thiệu. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng bộ về tiến độ thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên để hoàn thành công tác mặt trận tham gia bầu cử.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, TP.Biên Hòa và các phường, xã đã hoàn thành công tác tổ chức hiệp thương lần thứ nhất với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu đúng theo kế hoạch đã đề ra. Theo đó, đại biểu HĐND thành phố được bầu là 40 đại biểu (giới thiệu ứng cử 66 đại biểu). Đối với 30 phường, xã, số lượng được bầu vào HĐND là 749 đại biểu (giới thiệu 1.262 người ứng cử). Dự kiến, TP.Biên Hòa có 8 đơn vị bầu cử; các phường, xã có 173 đơn vị bầu cử và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sẽ có 30 khu vực bỏ phiếu riêng.

Thảo Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản