Tin mới

Đồng Nai: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023. Trong suốt 20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt được nhiều kết quả tích cực.

MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Thực hiện tốt 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang phát biểu tại hội nghị.

Hàng năm, 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều tổ chức Ngày hội với sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức, cá nhân tại địa phương, từ đó tạo nên không khí sôi nổi, trong đó, 100% ấp, khu phố tổ chức phần lễ và trên 98% ấp, khu phố tổ chức cả phần lễ và phần hội với chương trình, nội dung và hình thức phong phú, đa dạng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong 20 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thăm hỏi và tặng trên 3,6 triệu phần quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 48.500 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học và 406.274 cuốn tập, cùng các vật dụng khác như: xe đạp, thẻ Bảo hiểm y tế… với tổng số tiền hơn 62,3 tỷ đồng; vận động, xây dựng và trao tặng 17.544 nhà tình thương, sửa chữa 1.170 căn nhà cho hộ nghèo, tổng số tiền gần 310 tỷ đồng.

Thông qua các hoạt động tại Ngày hội, nhân dân đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hộ gia đình tích cực hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc trong dịp tổ chức Ngày hội; tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc cây xanh; chỉnh trang khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Từ việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai có 100% khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn trật tự địa phương, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan... góp phần đẩy lùi thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, làm lành mạnh môi trường xã hội. Toàn tỉnh hiện nay đã hoàn thành xây dựng 96/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 21/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 22 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đã biểu dương những kết quả đạt được qua 20 năm tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT ở khu dân cư của hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh, đồng thời chúc mừng 180 tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT ở khu dân cư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đề nghị, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó nhấn mạnh, tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT ở khu dân cư phải theo hướng thiết thực hơn về nội dung, hình thức để đây thật sự là ngày hội của toàn dân. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tính sáng tạo của mỗi địa phương trong tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT; tăng cường phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ, đảng viên nơi cư trú trong tham gia tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT ở khu dân cư. Đặc biệt, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua Ngày hội ĐĐKTDT ở khu dân cư.

 
 
 

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng bằng khen, giấy khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Nai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản