Tin mới

Đồng Tháp: Ban Thường vụ Huyện uỷ gặp gỡ Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm, ấp

(Mặt trận) -Ngày 13/7/2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các vị Phó Bí thư Chi bộ/ Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm, ấp ở 18 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Quang cảnh hội nghị 

Toàn huyện Cao Lãnh có 91 Ban công tác Mặt trận khóm, ấp, với 825 thành viên; số lượng đoàn viên, hội viên ở địa bàn dân cư của các tổ chức chính trị - xã hội chiếm trên 62% hộ dân. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh lắng nghe, ghi nhận thông tin từ các vị Phó Bí thư Chi bộ/ Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm, ấp về những thuận lợi, khó khăn trong công tác tham mưu cho chi uỷ thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương cơ sở, xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; công tác thông tin tuyên truyền, tính tự quản ở địa phương; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông… Qua đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị, các hoạt động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời thông tin về những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ở địa phương, thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa, tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn kỹ năng để Ban công tác Mặt trận khóm, ấp thực hiện tốt nhiệm vụ và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; giải pháp để nâng cao thu nhập cho thành viên Hợp tác xã; phát huy những thế mạnh ở địa phương gắn với hoạt động quảng bá nông sản đặc trưng; nắm chắc số dân ở khóm, ấp cùng với đó tạo nguồn phát triển đảng viên; mong muốn lãnh đạo các xã, thị trấn cần quan tâm, thường xuyên đến cơ sở trao đổi, gặp gỡ, định hướng hỗ trợ các khóm, ấp xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng từng xã đạt nông thôn mới nâng cao trong hành trình xây dựng huyện Cao Lãnh đạt nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 – 2025;

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh làm việc định kỳ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện, nắm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Qua đó ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị thời gian tới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khoá XI) tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Huyện uỷ năm 2022; chủ động tham mưu, đề xuất, kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả tại cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động  các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh...

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản